Taalontwikkelend leren

Hoe zorg je voor een goede taalvaardigheid bij kinderen? Die eraan bijdraagt dat ze kennis kunnen opdoen en toepassen? En hoe ga je om met leerlingen met een andere moedertaal? In de minor Taalontwikkelend leren verdiep je je in de rol van taal binnen het onderwijs. Je leert waarom taalvaardigheid en een passend taalaanbod cruciaal zijn voor het verwerven van kennis.

  • Doe praktijkonderzoek op een school.
  • Leer de samenhang tussen leren, interactie en taalvaardigheidsontwikkeling.
  • Krijg inzicht in de belangrijkste en meest recente theorieën.

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

Alle leren is in taal. Zonder taal kan er niets uitgelegd worden, kunnen er geen concepten worden geleerd, kan er niet over een onderwerp gepraat of geschreven worden. Het lectoraat Taalgebruik & Leren gaat ervan uit dat door het inzetten van andere onderwijsvormen waarin leerlingen actief aan de slag zijn met de leerstof en/of leervragen, leerlingen niet alleen samen kennis ontwikkelen maar ook taalvaardiger worden omdat ze bij die kennisconstructie taal moeten gebruiken.

De interactievaardigheden rondom dat leerproces (zowel van leerkracht als van de kinderen), maar ook het lezen en schrijven dat gericht is op leren, vormen de centrale onderwerpen van onderzoek. In elke klas en in alle leerjaren en bij elk vak speelt taal, taalaanbod en taalgebruik een rol. Elk type taal kan voor leerlingen een struikelblok zijn. Maar leerlingen kunnen ook struikelen doordat de leraar zijn taalaanbod onvoldoende afstemt of omdat ze problemen hebben met het gebruik van schooltaal. Kortom: voor iedere leraar is bewustwording van taal en het gebruik van taal in zijn les van belang. 

Opzet van de minor

De minor  Taalontwikkelend  leren wordt begeleid door leden van de Kenniskring van het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid en beslaat in totaal 30 EC. De kenniskringleden verzorgen colleges in een vakgebied waarin zij gespecialiseerd zijn, bijv. lezen en leren of leerzame gesprekken, zodat studenten kennis en inzicht krijgen in de samenhang tussen leren, interactie en taalvaardigheidsontwikkeling en de belangrijkste theorieën daarover op dit moment. Daarna gaat de student een onderwerp kiezen waarin hij zich verder wil verdiepen. Hij voert een praktijkgericht onderzoek uit op één of meer scholen. Studenten kunnen hun onderzoek alleen doen, maar ook samenwerken met een andere student.  

Toetsing

De minor wordt beoordeeld d.m.v. een onderzoeksverslag en eventueel een assessment (afhankelijk van de procedures op de opleiding). 

Toelatingseisen

Voor pabo-studenten: fase werkplekbekwaam afgerond. 
Voor studenten lerarenopleiding: propedeuse afgerond. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.