Waterbouwkunde

Civiele Techniek is een vakgebied waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de fysieke wereld als een systeem waarmee we de burgers en de maatschappij dienen. We beschermen de mens tegen overstromingen, terwijl we zorgen voor voldoende en schoon water en we maken wonen, werken, recreëren, vervoer en transport mogelijk. De omgeving, zowel de mens als de natuur, is in al die zaken erg belangrijk. 

In de keuzeminor Waterbouwkunde  word  je uitgedaagd om een deel van je eigen wereld op het grensvlak van de droge en natte infrastructuur toekomstbestendig te ontwikkelen te detailleren te visualiseren (3D) te beheren en te onderhouden. 

Kenmerken

Startmoment

  • Februari

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Techniek

Inhoud van de minor

In de keuzeminor ontwikkel je zelfstandig een deel van je eigen wereld. De minor bestaat uit een aantal zogenaamde cursussen waarin specifieke onderdelen aan de orde komen. Daarnaast is er een hoofdopdracht waarin je de in de cursus geleerde kennis en vaardigheden toepast in je eigen gekozen context. In de keuzeminor komen de vakken Civiele Constructies, Betonconstructies, Geotechniek, Kustwaterbouw, Dijken en Oevers en Beheer en Onderhoud (kunstwerken) samen. 

Opzet van de minor

De minor bestaat uit 5 cursussen van 5 EC en een vrije Hoofdopdracht van 5 EC. In totaal dus 30 EC met een studiebelasting van 840 SBU. Per week zijn er 8-12 contacturen.   

Toetsing

Je werkt aan beroepsproducten in de vorm van rapporten en tekeningen welke worden beoordeeld alsmede een eindassessment.   

Toelatingseisen

Studenten Civiele Techniek met een afgeronde propedeuse, tweede jaar en stage. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.