Afbeelding
Header minormarkt
Afbeelding
Header minormarkt
Minor

Welzijn en Samenleving - WenS)

Start in
februari & september
Ec
30 ECTS
Locatie
Leeuwarden

Binnen de minor WenS - Welzijn en Samenleving  ga jij je verdiepen in maatschappelijke vraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Hierbij staat het thema rechtvaardigheid centraal. Vanuit verschillende theorieën en vanuit je eigen perspectief sta je stil bij dit thema. Je onderzoekt wat nodig is om te komen tot verandering.

Wat drijft jou als professional en als persoon om te komen tot duurzame oplossingen van complexe vraagstukken waarbij inclusie en rechtvaardigheid voorop staan?

In de minor leer je om te gaan met complexe sociale vraagstukken en hoe je deze kunt analyseren en aanpakken in het licht van collectieve maatschappelijk kwesties. Om te komen tot verandering zetten we ook kunst, cultuur en andere artistieke interventies in. Bovendien besteden we veel aandacht aan jouw eigen persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling.

In deze minor werk je vanuit co-creatie.Student, docent, praktijk en de doelgroep zijn partners in het creëren van een ontwerpgerichte interventie. We leren hierin van elkaar, we ontwikkelen samen en we creëren innovatieve veranderingen in de samenleving.

Spreekt jou dit aan? Dán kies je voor het minor WenS Welzijn & Samenleving!

Afbeelding
studenten-lezen-informatie.jpg

Live Teams-meetings

Heb je interesse om deze minor te gaan volgen, maar heb je nog vragen? Stel ze dan tijdens de Online Minorenmarkt in de Live Teams-meetings!

Inhoud van de minor

Vanuit rechtvaardigheid besteden we aandacht aan sociaal werk theorie, sociologie, filosofie-ethiek, politiserend werken, recht, sociale kwaliteit en meritocratie. Ook komen benaderingen aan bod die je richting geven aan je keuzes, zoals de theorie van Macolm Payne en de capabilitybenadering. Daarnaast is aandacht voor de beroepsethische overwegingen die van invloed zijn op de keuzes die je maakt.

In de minor WenS is ook volop aandacht voor het internationaal perspectief. Gedurende het semester werk je doelgericht aan een internationale blik en willen we samen met jou en onze praktijkpartners deelnemen aan een internationale conferentie waarin we als deelnemers maar zeker ook als bijdragers (workshops geven) zullen participeren. Wanneer er geen geschikte internationale conferentie is, zullen we samen een alternatief bedenken en uitvoeren.

Omdat WenS wil aansluiten bij de actualiteit bieden we regelmatig interessante gastcolleges aan over bijvoorbeeld ervaringskennis, inclusie en diversiteit, bestaansrecht en sociale kwaliteit, internationalisering, etc.

De lesatelierdagen van de minor vinden plaats op dinsdag en woensdag.  

Opzet van de minor

De minor WenS (30 EC) bestaat uit drie onderdelen van elk 10 EC: een integratief deel (praktijkgedeelte), een kennisdeel en een vaardigheidsdeel. Elk deel kent een eigen leeruitkomst en we werken vanuit Design Based Education en Blended Learning.

De integratieve opdracht voer je in de praktijk uit. Je gaat aan de slag met een realistisch vraagstuk, bij 1 van onze praktijkpartners:

  • MEE-lab 
  • Inclusive Community Lab
  • Werkplaats Sociaal Domein


Je werkt samen met studenten van andere opleidingen.

Hierbij werk je aan aanpak of interventie die bijdraagt aan sociale inclusie.

Je bent ongeveer twee tot 2,5 dag (4/5 dagdelen) per week bezig met de praktijkopdracht.

Het kennisonderdeel wordt afzonderlijk getoetst waarbij de nadruk ligt op schriftelijke verwerking van theoretische kennis en inzichten in relatie tot actuele maatschappelijke vraagstukken die raken aan de dagelijkse praktijk van professionals die te maken (kunnen) krijgen met complexe sociale vraagstukken.

Voor het vaardigheidsdeel van deze minor toon je aan dat je je bewust bent van je eigen professionele identiteitsontwikkeling. Hierin is aandacht voor Signaleren, Engageren, Positioneren en Agenderen (SEPA). Ook verwerk je in het vaardigheidsprofiel (peer) feedback en opgedane inzichten tijdens deze minor. Je wordt begeleid om een digitaal portfolio te maken.

Schrijfvaardigheden, het gebruiken van informatievaardigheden, werken met AI-taalmodellen en Microsoft Office (digitale vaardigheden) komen binnen deze minor uitgebreid aan bod.

Studiekenmerken

Start in
februari & september
Locatie
Leeuwarden
Taal
Nederlands
EC's
30 ECTS
Type minor
Voor specifieke hbo-opleiding(en)
Sustainable Development Goals

Deze minor draagt bij aan...

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.

Stel je vraag