10 Maart

  • Klik op het gewenste tijdslot om de teamsessie te starten
  • Click on the desired time slot to start the Teams Session
Naam Academie Tijden Teamssessie
Branding Commerce & International Business 10.00-10.30 uur
Fashion, design & marketing Commerce & International Business 15.00-15.30 uur
Growth hacking Commerce & International Business 14.00-14.30 uur
International Branding Commerce & International Business 10.30-11.00 uur
Marketing Intelligence Commerce & International Business 14.00-14.30 uur
Minor (International) Entrepreneurship in Action Commerce & International Business 10.00-10.30 uur
Minor de Noordelingen  Commerce & International Business 11.00-12.00 uur
Minor Marketing en Content  Commerce & International Business 12.00-13.00 uur
Minor Neuromarketing Commerce & International Business 11.00-11.30 uur
11.30-12.00 uur
Retail Concept Development Commerce & International Business 10.00-10.30 uur
Creative Cultural Communication Communication & Creative Business 10.30-11.00 uur
11.00-11.30 uur
Meaningful Media Expedition Communication & Creative Business 14.00-14.30 uur
Psychologie Communication & Creative Business 14.00-14.30 uur
Betekeniseconomie Economics & Logistics 16.00-16.30 uur
15.30-16.00 uur
Finance and Advice Economics & Logistics 10.00-10.30 uur
14.00-14.30 uur
Grand Tour Healthy and Happy Ageing Bali Gezondheidszorg 11.30-12.00 uur
Internationalisering Gezondheidszorg 11.00-11.30 uur
Minor Klinisch Redeneren in Acute Situaties Gezondheidszorg 10.00-10.30 uur
Certified Ethical Hacking ICT & Creative Technologies 14.30-15.00 uur
Creatief Programmeren voor Niet-IT studenten ICT & Creative Technologies 14.00-14.30 uur
Minor Blockchain Technology ICT & Creative Technologies 14.00-14.30 uur
Minor Secure Programming ICT & Creative Technologies 15.00-15.30 uur
Minor Ondernemen ICT & Creative Technologies 10.00-10.30 uur
10.30-11.00 uur
Beyond Better Business International Business Administration 10.30-11.00 uur
Change & Innovation International Business Administration 10.00-10.30 uur
Masters of Change International Business Administration 11.30-12.00 uur
The art of ethical leadership International Business Administration 10.00-10.30 uur
10.30-11.00 uur
Kunst- en Cultuurmanagement Leisure & Tourism 15.30-16.00 uur
16.00-16.30 uur
Minor Arts & Culture Management Leisure & Tourism 15.30-16.00 uur
16.00-16.30 uur
Outdoor Leadership and Adventure Leisure & Tourism 16.00-16.30 uur
15.30-16.00 uur
Sport Management 1 & 2 Leisure & Tourism 11.00-11.30 uur
11.30-12.00 uur
Arts & Culture Primair Onderwijs 10.30-11.00 uur
Inclusive Education Primair Onderwijs 16.30-17.00 uur
Mediawijs in Beeld & Taal Primair Onderwijs 10.00-10.30 uur
Meertaligheid in Internationaal Perspectief Primair Onderwijs 10.00-10.30 uur
Minor Het Jonge Kind Primair Onderwijs 11.00-11.30 uur
Minor Muziek Primair Onderwijs Primair Onderwijs 11.30-12.00 uur
Taalontwikkelend Leren Primair Onderwijs 16.30-17.00 uur
Vernieuwend Onderwijs Primair Onderwijs 15.00-15.30 uur
14.00-14.30 uur
Wetenschap & Technologie STEAM Primair Onderwijs 14.00-14.30 uur
Creative Communities Social Studies 16.30-17.00 uur
International Social Work Social Studies 16.00-16.30 uur
Minor Jeugdzorg Social Studies 15.30-16.00 uur
Preventie Werken met Jongeren Social Studies 16.00-16.30 uur
16.30-17.00 uur
Data Driven Decision Making in Hospitality Stenden Hotel Management School

11.30-12.00 uur
15.30-16.00 uur
16.00-16.30 uur

Event Management 1 and 2 Stenden Hotel Management School 14.00-14.30 uur
Food & Beverage and Gastronomy Stenden Hotel Management School 11.00-11.30 uur
11.30-12.00 uur
Future Proof Hospitality Stenden Hotel Management School 10.00-10.30 uur
14.00-14.30 uur
Hostmanship: the art of becoming a super host Stenden Hotel Management School

10.30-11.00 uur
14.00-14.30 uur

Management of Alternative Accommodation Businesses Stenden Hotel Management School 15.00-15.30 uur
Computer Vision & Data Science Technology & Innovation 14.00-14.30 uur
High Tech Systems and Materials Technology & Innovation 11.00-11.30 uur
11.30-12.00 uur
Minor Circular Plastics Technology & Innovation 14.00-14.30 uur
14.30-15.00 uur
Minor Sustainable Polymers Technology & Innovation 10.00-10.30 uur
14.30-15.00 uur
Operations Management and Decision Making Technology & Innovation 16.30-17.00 uur
Criminal Mindhunters: Criminologie in de praktijk Thorbecke Academie 14.00-14.30 uur
Crises en Crisisbeheersing Thorbecke Academie 15.00-15.30 uur
Europe at a Crossroads Thorbecke Academie 11:00 – 11:30 uur
Minor Cybersafety: human aspects of a safe digital society Thorbecke Academie 14.00-14.30 uur
14.30-15.00 uur
Ondermijning Thorbecke Academie 10.00-10.30 uur
Acteren in trainingen Vo & Mbo 11.30-12.00 uur
American Studies in English Vo & Mbo 11.00-11.30 uur
Bildung en Burgerschap Vo & Mbo 10.00-10.30 uur
iMinor Vo & Mbo 10.30-11.00 uur
11.00-11.30 uur
11.30-12.00 uur
Minor Omgangskunde Vo & Mbo 16.30-17.00 uur
Nederlands Vo & Mbo 15.30-16.00 uur
Oriëntatie op Onderwijs en Beroep (OOB) Vo & Mbo 14.00-14.30 uur