Atelier Integrale Veiligheidskunde

In het IVK-atelier wordt gewerkt aan actuele veiligheidsvraagstukken Je kiest zelf de opdrachten waar je aan wilt werken en gaat hiermee in kleine groepen aan de slag. Het veiligheidsveld is breed: van crisisbeheersing in de echte wereld tot vraagstukken in cyberspace. Van juridische vraagstukken rondom veiligheid tot het veilig organiseren van evenementen of het veilig werken in grote bedrijven. Zowel nationaal als internationaal zijn er dagelijks veiligheidsvraagstukken in het nieuws waar beleidsmakers of andere beslissers mee aan de slag moeten. Veiligheid is overal en biedt daarom ook veel uitdagingen voor studenten van diverse andere opleidingen, zoals European Studies, Bestuurskunde en HBO-rechten.

Opdrachtgevers zullen o.a  zijn: Veiligheidsregio's, gemeenten, politie, brandweer, waterschappen, Rijkswaterstaat, bouwbedrijven, chemische industrie, Arriva, Ook zijn er opdrachtgevers vanuit het werkveld IVK vanuit het Caribisch gebied.

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Bestuur en recht

Inhoud van de minor

In de minor werk je in kleine groepen aan opdrachten voor opdrachtgevers. Hierbij kies je zelf de opdrachten uit waar je aan gaat werken. Uiteraard gaat het om veiligheidsvraagstukken, maar dit kan zeer divers zijn! Er is contact met diverse organisaties in het Caraïbisch gebied, dus er zijn ook mogelijkheden om op locatie een deel van het onderzoek uit te voeren.

Je wordt hierbij begeleid door een docent uit het vakgebied en er komen colleges op basis van de onderwerpen die door jullie worden aangedragen. Ook zijn er verschillende gastcolleges van mensen uit de (veiligheids)praktijk.

Zoals hierboven staat werk je aan actuele vraagstukken uit de praktijk. Voorbeelden (waar afgelopen jaar aan gewerkt is binnen minoren): Slachtofferschap van whatsapp fraude, een scenario schrijven en een oefening organiseren voor de veiligheidsregio, Hoe herken je als professional signalen van mensenhandel? Wat is de rol van de gemeente? Hoe verloopt de samenwerking met de politie? Wat kan er gedaan worden om dat beter te laten verlopen? Welke informatie kun je wel delen en welke informatie niet? Aard en omvang van geweld tegen buschauffeurs. Jeugdcriminaliteit, leefbaarheid en veiligheid: Waarom is er bij de politie wel een taakaccenthouder dieren en geen taakaccenthouder openbaar vervoer? , Praktijkonderzoek naar werkdruk, werkstressin relatie tot ploegendiensten, het meten van de veiligheidscultuur.

Voor IVK studenten die de afstudeerrichting Cybersafety of Human Factors of Safety and Security willen doen betekent dit dat er 30 EC aan Cybersafety gerelateerde opdrachten of 30 EC aan HF opdrachten wordt gewerkt.

De uitwerkingen van de opdrachten zullen niet alleen het schrijven van stukken bevatten, creatievere manier zijn welkom! Podcast, e-learnings, documentaire, een grootsheepse oefening: wat het werkveld vraagt! 

Opzet van de minor

In het IVK-atelier ga je aan de slag met veiligheidsvraagstukken. Het hangt van de omvang van de opdracht af of je aan 1 of maximaal 3 opdrachten gaat werken in dit semester. Je bent zelf actief betrokken bij het maken van een keuze voor de opdrachten. Je werkt hierbij in kleine groepen voor een echte opdrachtgever. Onderzoek is een onderdeel hiervan, maar je werkt vooral aan een beroepsproduct: dus een product waar de opdrachtgever verder mee kan in de praktijk. Een goede voorbereiding voor jou als bijna afgestudeerde veiligheidskundige.

Toetsing 

Je legt voor het IVK-atelier een portfolio aan. Dit portfolio bevat de afgesproken uitwerken van de praktijkopdrachten waar je aan hebt gewerkt. Daarnaast bevat dit portfolio een reflectiegedeelte waar je kijkt naar je eigen professionele handelen. Op basis van dit portfolio heb je een assessment voor 30 EC. 

Doelgroep en bijzonderheden

  • Minor op advanced niveau: geschikt voor studenten die toegelaten zijn tot het afstudeerjaar van hun opleiding;
  • Alleen voor studenten van de opleiding European Studies, Bestuurskunde, Integrale Veiligheidskunde en HBO Rechten;
  • Verplicht voor studenten IVK4.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.