Changing Government

Ben je geinteresseerd in de grote veranderingen binnen het openbaar bestuur in Nederland? Deze veranderingen zijn deels een reactie op de enorme uitdagingen waarvoor politici en bestuurders staan: van georganiseerde criminaliteit, armoede, integratie en immigratie, klimaatverandering, eenzaamheid tot big data en populisme. Ook komt verandering voort uit de roep om de overheid – goedkoper en effectiever - te organiseren.  

In deze minor verkennen we hoe het openbaar bestuur verandert, hoe de samenleving verandert en hoe dit het werken in het bredere publieke domein vanuit een gemeente, een maatschappelijke organisatie of een private onderneming doet veranderen. 

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Bestuur en recht
 • Economie en Management

Inhoud van de minor

Studenten krijgen een externe opdrachtgever voor de uitvoering van de praktijkopdracht en kunnen de theorie zodoende direct toepassen in de praktijk.  In het eerste deel van de minor kijken we naar de veranderingen in het openbaar bestuur. In het tweede deel verleggen we de focus met gastsprekers en werkbezoeken naar de publieke professional en de praktijk.  Ook is het werkveld actief betrokken door de participatie in het Atelier Sociaal Domein. Daarbij worden er twee kennisvakken aangeboden, een gericht op de politieke filosofie en de ander op governance (overheidsmanagement) en zijn er trainingen die ondersteunen bij de professionele ontwikkeling.  

Opzet van de minor

Studenten werken in deze minor aan de competenties van hun opleiding. Dit houdt in dat studenten van verschillende opleidingen, dus ook aan verschillende competenties kunnen werken. 

Na deze minor kunnen studenten o.a.:  

 • de centrale ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de politiek-historische context benoemen;   
 • de verhoudingen en het functioneren van het openbaar bestuur uitleggen;  
 • een eigen onderbouwde visie formuleren op de ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de rol van een publieke professional binnen dit veranderende bestuur; 
 • overeenkomsten/verschillen tussen het private en publieke domein benoemen;  
 • maatschappelijke problemen beschrijven en relateren aan relevante ontwikkelingen in het publieke domein;  
 • een eigen onderbouwde positie innemen in de discussie over het openbaar bestuur en deze actief uitdragen in een debat;  
 • een maatschappelijk probleem analyseren en op basis van feiten en inzichten adviseren over de oplossing; 
 • adviezen vertalen in concrete instrumenten die gebruikt kunnen worden om publieke organisaties te verbeteren;   
 • verschillende leiderschapsstijlen benoemen en aangeven wat de eigen voorkeursstijl is;    
 • actief de eigen ontwikkeling vormgeven en reflecteren over vervolgstappen. 

Toetsing

De minor bestaat uit 30ec. Deze zijn verdeeld over meerdere onderdelen. Dit maakt de minor goed studeerbaar.  We onderscheiden de volgende toetseenheden:   

 • Praktijkopdracht (10ec), groepsopdracht met een echte opdrachtgever uit het werkveld.  
 • Paper publiek domein: afronding workshops periode 1 (3ec)  
 • Essay publiek domein: afronding workshops periode 2 (3ec)  
 • Training debatteren (2ec)  
 • Training leiderschap (2ec)  
 • Persoonlijke ontwikkeling: assessment over portfolio (4ec)   
 • Kennisvak Ideeënleer (politieke filosofie): opdracht argumentatiekaart (3ec)   
 • Kennisvak Governance: opdracht blogs (3ec)   

De minor is vraaggericht: studenten krijgen de vrijheid om de aan de eigen competenties te werken.  

Doelgroep

De minor richt zich op iedereen die in zijn studie en/of professionele carrière in aanraking komt of zal komen met de overheid en allerlei publieke organisaties. Dit is in principe een hele grote groep, maar de minor past bij die studenten die geïnteresseerd zijn in politiek en bestuur, die maatschappelijk betrokken zijn en graag een bijdrage willen leveren aan de samenleving en de publieke zaak. Dit kan vanuit verschillende opleidingen/vakgebieden en daarom staat de minor in beginsel open voor alle studenten die: 

 • Hun propedeutisch getuigschrift hebben behaald; 
 • Stage jaar 3 hebben afgerond; 
 • Positief advies hebben gekregen na een kort intakegesprek met de Minor CG-coördinator over: motivatie, persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen en de competenties waaraan de student wenst te werken.  

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.