Gedrag en Leren (Special Educational Needs)

Wil jij leren hoe je als leerkracht het beste haalt uit ieder kind? En je verdiepen in diversiteit als uitgangspunt van goed onderwijs? In de minor Gedrag en Leren ontdek je hoe passend onderwijs kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Zodat álle kinderen tot hun recht komen. Gedrag en Leren is een gevarieerde en praktische minor, speciaal voor Pabo-studenten in Noord-Nederland ontwikkeld door NHL Stenden, de Hanze Hogeschool en onderwijsprofessionals.

 • Leer omgaan met verschillende onderwijsbehoeften

 • Loop stage in het speciaal onderwijs

 • Werk in een groep aan een real-life vraagstuk

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

Je gaat in deze minor aan de slag met het aanscherpen van je eigen vaardigheden, houding en kennis. Met de module ontwikkelingspsychopathologie verdiep je je kennis in leer-, en gedragsstoornissen. Zo leer je nog beter aan te sluiten bij de (onderwijs)behoeften van de leerlingen door te kijken en te onderzoeken wat de leerling nodig heeft, waar jij de leerling in kan ondersteunen en wat de leerling van jou als zijn/haar omgeving vraagt om zich te kunnen ontwikkelen. Ook onderwerpen als echtscheiding, kindermishandeling en cyberpesten kunnen hierbij aan bod komen. Daarnaast ga je aan de slag met onder andere een training oplossingsgericht coachen. Deze oplossingsgerichte manier van begeleiden wordt steeds meer ingezet in het onderwijs en richt zich op het voorkomen van problemen en als zich toch lastige situaties voordoen ga je samen met de leerling op zoek naar een geschikte aanpak. 

Opzet van de minor

Wat zijn de leerdoelen?  Het aanscherpen van vaardigheden en kennis rondom vraagstukken die je zowel bij passend onderwijs als in het speciaal onderwijs (SO en SBO) tegen zult komen.   Deze minor kan je helpen in het keuzeproces om je loopbaan in het reguliere of speciale onderwijs te starten. De minor is ook heel geschikt voor studenten die waarschijnlijk in het reguliere onderwijs willen werken en zich beter willen voorbereiden op een grote diversiteit in de klas. Ook studenten die mogelijk in de toekomst zich verder willen ontwikkelen als gedragsspecialist (middels vervolgstudies) kunnen met deze minor een mooie start maken. Tijdens de bijeenkomsten wordt je in groepjes van maximaal 15 studenten begeleid door docenten met ervaring in het speciaal onderwijs. 

Te bestuderen literatuur/te gebruiken bronnen

Verplichte literatuur toets:

 • Rigter, J. (2019). Handboek Ontwikkelingspsychopathologie. Bussum: Coutinho. 
 • Eventuele literatuur benut in de colleges

Verplichte literatuur opdrachten
Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas. Houten: Lannoo Campus. 

Toetsing

De minor Gedrag en Leren wordt afgesloten met een Assessment. Het doel hiervan is het zichtbaar maken van de leeruitkomsten van de student omtrent ‘Gedrag en leren’.  In het assessment krijgt de doorgemaakte ontwikkeling van de student specifieke aandacht. Op basis van het portfolio, de presentatie en het zogenaamde Criterium Gerichte Interview (CGI) kijken de assessoren naar de groei van de student ten aanzien van kennis, houding en vaardigheden op het gebied van reflectieve-, (ortho)pedagogische- , interpersoonlijke en onderzoekende ontwikkeling en het samenwerken. Een opleidings- en werkveldassessor beoordelen het niveau  Het vak ontwikkelingspsychopathologie wordt afgesloten met een toets. 

Doelgroep

Deze minor richt zich op PABO studenten die in het speciaal onderwijs aan de slag willen en/of studenten die waarschijnlijk in het reguliere onderwijs willen werken en zich beter willen voorbereiden op een grote diversiteit in de klas. Ook studenten die mogelijk in de toekomst zich verder willen ontwikkelen als gedragsspecialist (middels vervolgstudies) kunnen met deze minor een mooie start maken.  

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.