Gezin

Leuk dat je geïnteresseerd bent in deze minor, maar je was niet de enige! Helaas is het niet meer mogelijk deze te minor te volgen in semester 2 van studiejaar 2020-2021.

Wil jij als hulpverlener gaan werken met gezinnen? En begrijpen welke invloed het gezin waarin je opgroeit, heeft op je verdere leven? In deze minor leer je hoe gezinnen functioneren en welke positie jij als hulpverlener kan innemen. Zodat je in staat bent om de processen te beïnvloeden binnen een gezin waarmee je werkt.

 • Doe extra ervaring op in hulpverlening aan gezinnen.
 • Leer interventies om gedragsverandering te bereiken.
 • Analyseer jouw eigen gezin van herkomst.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

In deze minor staat de hulpverlening aan gezinnen centraal. Het gaat in deze minor om de interacties tussen de gezinnen en de hulpverlener. Welke interventies kan een hulpverlener inzetten om gedragsverandering binnen het gezin te bewerkstelligen? Hoe kan een gezinshulpverlener het gezin beïnvloeden waardoor het iets nieuws durft uit te proberen?

In de kennislijn wordt het algemeen systemisch werken behandeld alsmede colleges over de invloed van hechting en stoornissen op het systeem. In de trainingslijn worden verschillende trainingen aangeboden. Telkens staat de hulpverlening aan gezinnen centraal. Er wordt uitgewisseld over en geoefend vanuit verschillende methodieken (contextuele gezinshulpverlening, oplossingsgerichte gezinshulpverlening en narratief werken). Naast deze trainingen ook een training over het werken met samengestelde gezinnen. Alle docenten zullen interactief werken.

Opzet van de minor

Studenten van de HSAO en zorg opleidingen kunnen aan de hand van de 9 opleidingscompetenties werken met daarbij specifieke indicatoren die passen bij deze minor. In de toetsing van de kennislijn en de vaardigheidslijn bewijst elke minorstudent dat men deze indicatoren beheerst.

De volgende indicatoren behoren bij de minor Gezinsbehandeling: .

 • Maakt een eigen analyse van de processen in het gezin vanuit de systeemtheorie
 • Maakt analyses die gericht zijn op de krachten in het gezin en heeft hierbij ook oog voor de context
 • Analyseert een pedagogische situatie vanuit de systeemtheorie
 • Taxeert de veiligheid in het gezin voor alle gezinsleden
 • Plaatst de analyse van het gezin in een maatschappelijk perspectief
 • Helpt het gezin door de dialoog aan te gaan om hun hulpvraag te formuleren en aansluitend kleine heldere doelen
 • Maakt een systeemtheoretisch georiënteerde gezinsanalyse met daarin meerdere hypotheses
 • Maakt een systeemtheoretisch georiënteerde gezinsanalyse over het dominante verhaal in het gezin
 • Timed interventies in gezinssituaties
 • Sluit vanuit de basisattitude aan bij de overtuigingen en de motieven van het gezin 
 • Activeert en steunt het gezin om eigen krachten in te zetten voor het bereiken van de doelen
 • Ondersteunt de gezinsleden in het hanteren van een constructieve communicatie door op meerzijdige partijdige wijze leiding te nemen over het proces
 • Herkent, kiest en zet 2 adequate interventies in vanuit het contextuele en/of het constructivistisch denken
 • Verantwoordt de manier waarop het eigen werk georganiseerd is binnen de gegeven randvoorwaarden
 • Beschrijft de organisatie en de eigen rol in de samenwerking met het gezin en de context van het gezin
 • Neemt een standpunt in over beleid op basis van professionele argumenten
 • Herkent systeemtheorieën en concepten achter de beroepspraktijk
 • Beschrijft gebruik van de innerlijke dialoog
 • Toont het bieden van respect en privacybescherming aan
 • Legitimeert eigen keuzes omtrent veiligheid
 • Relateert eigen handelen aan maatschappelijke ontwikkelingen
 • Schrijft een persoonlijke visie over systemisch werken
 • Maakt op grond van een thema in het gezin een koppeling naar ontwikkelingen in de maatschappij.

Toetsing

Een systemisch socialisatieverslag en een opname van een gezinsgesprek met een analyse.

Bijzonderheden

De minor is geschikt voor een student(e) van een HSAO of een zorg opleiding met een half jaar ervaring in het werkveld en een behaalde Propedeuse. Daarnaast is basiskennis van systeemgericht en oplossingsgericht werken een vereiste.

De lessen worden zo mogelijk in twee dagen gepland. Er wordt van de student verwacht aanwezig te zijn bij alle voor de minor geplande bijeenkomsten. Van de student vragen we 150 uur aanwezigheid in het werkveld van het Sociale Domein tijdens de minor, zo mogelijk in een organisatie waar met gezinnen gewerkt wordt.

De kosten voor literatuur zal bij aanvang van de minor worden bekend gemaakt en zijn voor eigen rekening. Net als de reiskosten naar een traineeplek in het Sociale Domein. Bij voldoende deelname (> 15 studenten) start in september 2020 en februari 2021 de minor, aanbod daarmee in semester 1 en semester 2.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.