International Social Work

Social Work: een grenzeloos vak! Wil jij je kennis op het gebied van Social work vanuit internationaal perspectief uitbreiden? Wil je weten hoe het er in andere landen en culturen toegaat? Wil je internationale ervaring opdoen door online samen te werken met buitenlandse studenten? Of door een aantal weken in het buitenland te verblijven? In de minor International Social Work (ISW) bekijk jij de samenleving en het vakgebied vanuit internationaal perspectief. Een unieke kans om je grenzen te verleggen!

Kenmerken

Startmoment

  • Februari

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Engels
  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Ook sociaal werk wordt beïnvloed door globaliseringsprocessen zoals grenzen die wegvallen (of juist weer ontstaan, zoals met de Brexit), wereld­wijde sociale vraagstukken, moderne communica­tiemiddelen, supranationale politiek en internationaal recht. Op veel plekken in het rijke westen speelt min of meer dezelfde problematiek en landen kunnen dan ook veel van elkaars aanpak leren. In arme delen van de wereld worden sociaal werkers voor geheel andere problemen ge­steld. Wat is daar de betekenis van de fundamenten van sociaal werk, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit? In de minor ISW word je uitgedaagd om na te denken over dit soort zaken en je visie op de internationale samenleving aan te scherpen.

Binnen de minor zijn twee routes mogelijk. In een gemengde Iers/Zwitserse/Albanese/Nederlandse groep werk je aan een vergelijkend onderzoek rondom een onderwerp dat aansluit bij je interesse. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een deel van de periode in een zelf gekozen buitenland te verblijven en daar een onderzoeksproject te werken (aansluiten bij de Grand Tour van de hogeschool is goed mogelijk). Waar je ook voor kiest, je verdiept je kennis en doet brede transculturele ervaringen op!

Opzet van de minor

De minor bestaat uit twee delen: 

Een kennis- en vaardighedenpakket (20 EC) waarin aandacht wordt besteed aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken i.r.t. sociaal werk, filosofisch-ethische verdieping m.b.t. de internationale fundamenten van sociaal werk, het ontwikkelen van transculturele inzichten en vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie. 

Het andere deel betreft een keuzedeel (10EC). Je kiest óf voor het Joint eProject waarin je samen met buitenlandse studenten online werkt aan een onderzoeksproject. Of je kiest voor het Going Abroad Project waarbij je gedurende het tweede deel van het minorprogramma in het buitenland verblijft. Je kiest daarbij zelf je bestemming of benut de mogelijkheden die het Grand Tour programma van de hogeschool biedt (zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika).

Doelgroep

Iedereen met interesse in internationale maatschappelijke vraagstukken, interculturele communicatie en sociaal werk! In de praktijk zijn dat met name studenten Social work en Pedagogiek. Maar bijvoorbeeld ook Gezondheidszorg, Primair en voortgezet onderwijs, Leisure & tourisme, Recht en Bestuurskunde passen prima. Je dient wel toegelaten te zijn tot het tweede (of hogere) studiejaar.

Toetsing

De toetsing van de minor bestaat uit twee take-home kennistoetsen, (groeps)opdrachten en verslaglegging.

Bijzonderheden

Bij voldoende deelname (> 15 studenten) start de minor begin februari 2022.

Het onderwijs wordt op twee (bij voorkeur achtereenvolgende) dagen in de week geroosterd en beslaat ongeveer acht wekelijkse lesuren.

Er zal een beperkt aantal boeken moeten worden aangeschaft. Daarnaast zijn kosten afhankelijk van individuele keuzes. Een reis naar het buitenland brengt vanzelfsprekend uitgaven met zich mee (binnen de Europese Unie biedt het Erasmus programma daar overigens vergoedingen voor).

 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.