Minor Identiteitsspecialist

In deze minor ga je onderzoek doen naar de brede identiteit van een basisschool of basisscholen. 

De minor  Identiteit is denominatie overschrijdend. Na het volgen van deze minor ben je in staat om kritische vragen te stellen en samen met een team op zoek te gaan naar de werkelijke en gewenste identiteit van de basisschool. De vragen zijn vooral gericht op de visie op ‘gemeenschap zijn’ zoals vragen die gericht zijn op wereldbeeld en mensbeeld. 

De school moet kinderen vormen tot goede burgers, die helpen bij de opbouw van de samenleving en die de heersende waarden en normen van die samenleving hebben geïnternaliseerd. Maar welke zijn nog die gemeenschappelijke waarden en normen en over welke gemeenschap hebben we het eigenlijk?’

Door met studenten van verschillende denominaties samen te werken, zal er een  ‘verstaan’ naar elkaar optreden, die voorwaardelijk is om in de toekomst  te kunnen samenwerken binnen scholen en in fusie- en samenwerkingscholen op het gebied van de brede identiteit. 

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

Praktijkonderzoek en/of ontwerp

Het praktijkonderzoek vindt, in principe, plaats op een basisschool of in samenwerking met Vonkt (Centrum voor zingeving).  Basisscholen uit de verschillende provincies kunnen zich aanmelden om mee te doen aan deze keuzeminor. De student kan zelf kiezen  welk onderzoek zijn voorkeur heeft. Indien mogelijk wordt gekozen voor projectmatig onderzoek waarbij studenten kunnen samenwerken en waarbij het concept Design Based Education tot zijn recht komt. Naast het onderzoek matige aspect van de keuzeminor wordt gestreefd te werken aan opdrachten die uitmonden in een ontwerp.   

Opzet van de minor

Studielast 15 ec

Kennis en inzicht:

 • Je hebt  aantoonbare kennis van en inzicht in de identiteitsproblematiek; dat betekent dat je   weet welke factoren een rol spelen bij de identiteit van een basisschool en hoe identiteit verweven is met allerlei andere visies op het kind, de school en de gemeenschap. Je bent je bewust van  de kracht van narrativiteit in relatie tot identiteit van de basisschool en kunnen dit mede vormgeven op hun basisschool.
 • Je hebt kennis van begrippen en onderwijsmodellen op het gebied van identiteit.

Toepassen van kennis en inzicht:

 • Je bent in staat je kennis en inzicht toe te passen en laat zien dat je op professionele wijze om kunt gaan met de identiteitsproblematiek.
 • Je laat zien dat je beschikt over competenties voor het opstellen van en verdiepen van argumenten, keuzen en standpunten en voor het oplossen van problemen of het geven aanbevelingen op het gebied van identiteit.
 • Je beheerst de onderzoeksmethode passend bij het onderzoeksgebied; dat betekent dat je een onderzoek kunt doen op het gebied van de identiteit op een basisschool of basisscholen. Je  kunt een veranderingsvoorstel doen, passend bij de school of scholen en de samenwerking met een andere denominatie mede vormgeven.

Oordeelsvorming:

 • Je bent  in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren met als doel een oordeel te vormen welke mede is gebaseerd op relevante sociaal, maatschappelijke, wetenschappelijk en ethische aspecten. 

Communicatie

 • Je bent in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een creatieve manier  en af te stemmen op de leerkrachten in het basisonderwijs.
 • Je bent in staat om experts te benaderen.
 • Je bent in staat om je te verplaatsen in een ander perspectief.

Toetsing

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport is en goed te volgen, samenhangend verslag waaruit duidelijk wordt hoe het onderzoek is verlopen, wat de context was en welke opbrengsten het onderzoek heeft opgeleverd.

Doelgroep

Deze minor kan uitsluitend gevolgd worden door studenten van de Pabo die geïnteresseerd zijn in identiteitsvraagstukken in het onderwijs als vraagstukken die te maken hebben met de identiteitsontwikkeling van  kinderen. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.