STEAM Wetenschap & Technologie 30 EC

Wil je je verdiepen in Science, Technology, Engineering, Arts,  Mathematics en hun onderlinge samenhang? Je ontwikkelen als ambassadeur voor onderwijs op het gebied van wetenschap en techniek in het primair onderwijs? Waarbij je niet alleen STEAM-onderwijs geeft, maar ook andere leerkrachten enthousiasmeert en inspireert? Kies dan voor de minor STEAM Wetenschap & Technologie!

Vraag als een wetenschapper, ontwerp als een technoloog, bouw als een ingenieur,  creeër als een kunstenaar, deduceer als een wiskundige, speel als een kind.

Kenmerken

Startmoment

  • September

Locatie

  • Emmen

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

Je ontwikkelt je eigen kennis, vaardigheden en attitude ten aanzien van STEAM onderwijs. Je ontwerpt STEAM onderwijs en voert de activiteiten uit in de onderwijspraktijk. Je leert W&T in te zetten als middel om de 21st Century Skills te ontwikkelen en je leert Wetenschap en Technologie als doel in te zetten waarin de onderzoekende, ontwerpende en/of de ondernemende houding een duidelijke plaats heeft. Dit doe je door te werken vanuit het concept STEAM-onderwijs. Ambassadeur zijn voor W&T onderwijs in het basisonderwijs is een van de verdiepende aspecten binnen de minor STEAM.

Opzet van de minor

Onderdeel EC Uren
Atelier    
Literatuurstudie 3

84

Eigen vaardigheid t.a.v W&T 3

84

Overleg en begeleiding 1,5

42

Activiteiten voorbereiden 2

56

Praktijk  

 

Activiteiten uitvoeren 4

112

Bedrijfsbezoeken 0,5

14

Afsluitende activiteit als ambassadeur 1

28

Onderzoek  15 420

Design Based Education vindt plaats door opdrachtgevers in te schakelen die een vraag hebben op het gebied van W&T in het basisonderwijs. Tijdens de minor zet je de praktijkuren in door te werken aan vraagstukken van opdrachtgevers. Je kiest aan welke opdrachten je wilt werken. Je kunt ook zelf een opdrachtgever aandragen en werken aan die vraag.  

Toetsing

  • Je ontwerpt Wetenschap en Technologie-activiteiten op basis van het concept STEAM onderwijs. De activiteiten zijn ingegeven door vragen vanuit opdrachtgevers. De opdrachtgever beoordeelt de uitvoering volgens het beoordelingsformulier. 
  • Tijdens de begeleide ateliers en op verzoek van student worden kennis, vaardigheid en houding ten aanzien van W&T beoordeeld door de betrokken docent(en) volgens het beoordelingsformulier.  
  • Je organiseert een afsluitend W&T evenement voor leerlingen en hun ouders.. Het doel van de afsluitende W&T presentatie is vorm te geven aan je ambassadeurschap in meest brede zin van het woord. Je ontwerpt een presentatie brochure passend bij het evenement die ondersteunend is.  

(Aankomend) leerkrachten basisonderwijs

Met de komst van het techniekpact is Wetenschap & Technologie een vaststaand onderdeel geworden van het basisschoolcurriculum. In de keuzeminor STEAM ga je een stap verder dan het uitvoeren van de afspraken zoals opgenomen in het techniekpact. Je ontwikkelt je tot ambassadeur van W&T onderwijs in de basisschool.   

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.