Aanvullende maatregelen coronavirus: NHL Stenden tot 1 juni gesloten voor studenten en medewerkers

woensdag 25 maart 2020

Op maandagavond 23 maart werden in de persconferentie van het kabinet verscherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus aangekondigd. NHL Stenden heeft daarom vandaag, 25 maart 2020, besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs. Deze termijn wordt verlengd tot 1 juni. Dat betekent dat de Nederlandse locaties van onze hogeschool tot 1 juni gesloten zijn voor studenten en medewerkers.

Mochten de coronamaatregelen van de overheid tussentijds versoepeld worden, dan kijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer op de locaties van de instellingen kunnen gaan plaatsvinden.

Onze hoogste prioriteit blijft het voorkomen van negatieve effecten op de studievoortgang. We zijn volop bezig om het onderwijs op afstand zo in te richten, dat zoveel mogelijk onderwijsactiviteiten en toetsen door kunnen gaan.

De locaties in Emmen en leeuwarden blijven net als nu het geval is, beperkt open om onze bedrijfskritische processen door te laten lopen.

Online onderwijs

We zijn ondertussen druk bezig ons online onderwijs vorm te geven. Op onze website vind je hier uitgebreide informatie over, zodat onze docenten én studenten hier direct mee aan de slag kunnen. We blijven deze website regelmatig updaten met nieuwe informatie en antwoord op veel gestelde vragen. Ook worden er voor onze docenten en studenten webinars en persoonlijke uitlegsessies georganiseerd.

We merken dat docenten en studenten zich steeds meer mogelijkheden voor online onderwijs eigen maken. Voor de een is deze plotselinge overgang naar digitaal lesgeven eenvoudiger dan voor de ander. We vragen je om daar begrip voor te hebben en elkaar waar mogelijk te helpen.

Vervallen centrale examens voortgezet onderwijs

Op dinsdag 24 maart maakte het ministerie ook bekend dat de centrale examens in het vmbo, havo en vwo niet doorgaan. Schoolexamens bepalen of een leerling zijn of haar diploma haalt. We vinden het belangrijk dat deze toekomstige studenten straks goed begeleid worden. Ook hier gaan we de komende tijd extra aandacht aan besteden, zodat voor deze studenten de overgang van voortgezet onderwijs naar hbo-onderwijs zo soepel mogelijk verloopt.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het blijft een onzekere periode voor ons allemaal. De realiteit begint voor sommigen misschien al langzaam te wennen. Maar we begrijpen dat voor sommigen de behoefte aan afleiding en sociaal contact alleen maar groeit. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in het bestrijden van het coronavirus. Neem daarom de maatregelen van de overheid serieus. En minstens zo belangrijk: blijf op jezelf en elkaar letten.

Webinars met College van Bestuur

Tijdens de webinars van deze week waren we ontzettend onder de indruk van jullie betrokken én scherpe blik op de huidige omstandigheden. We vinden het ontzettend belangrijk om, juist nu, in gesprek met elkaar te blijven. Zodat je vragen kunt stellen en zorgen kunt delen. Daarom organiseren we nu wekelijkse webinars op vaste momenten. Elke dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur nodigen we onze medewerkers hiervoor uit. En elke woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur organiseren we een webinar voor studenten. Houd hiervoor ons intranet in de gaten. Graag tot dan!