Berichten in media over onderwijs in coronatijd

dinsdag 19 mei 2020

Vandaag hebben verschillende lokale media artikelen gepubliceerd over hoe wij ons onderwijs gaan inrichten wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden. In deze items wordt onder andere een aantal mogelijke toekomstscenario’s geschetst. Hierin lopen de media vooruit op de aankondigingen die vanavond worden gedaan in de persconferentie en op de informatie die wij naar aanleiding hiervan met studenten en medewerkers willen delen.

Richtlijnen overheid

NHL Stenden Hogeschool volgt altijd de richtlijnen vanuit de overheid. In besluitvorming en berichtgeving hierover volgen we daarom altijd de definitieve berichtgeving vanuit de overheid op. Vanavond vindt er een nieuwe persconferentie plaats. Op basis van de aankondigingen die dan worden gedaan, infomeren we onze studenten en medewerkers morgen over de stappen we tot de zomer kunnen nemen. De focus ligt hierbij op het voorkomen van studievertraging van onze studenten.

Scenario’s

Het klopt dat we binnen onze hogeschool nadenken over hoe we ons onderwijs gaan aanbieden wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden. Hiervoor werken we op basis van verschillende scenario’s. En de prognose is, zoals ook in de media wordt geschetst, dat dit via een gefaseerde aanpak gaat verlopen. Maar we willen benadrukken dat we simpelweg niet weten hoe de wereld er over enkele maanden uit gaat zien en wat dit betekent voor ons onderwijs. Hier doen we daarom ook nog geen definitieve uitspraken over.