Free fall life boat

Nieuwe free fall lifeboat voor Maritiem Officier studenten MIWB

donderdag 08 april 2021

In Harlingen is een nieuwe free fall lifeboat gerealiseerd bij de Maritieme Academie. Het betreft een uitbreiding op het bestaande safety trainingscentrum en is bedoeld voor alle mbo- en hbo zeevaartstudenten in Noord-Nederland. De Maritiem Officier studenten van het MIWB gaan hier life boat evacuaties trainen, die zich aan boord kunnen voordoen. De investering is gedaan vanuit de Maritieme Academie Holland (MAH), een samenwerkingsverband van een aantal maritieme mbo- en hbo-scholen in Nederland.

Free fall lifeboat

‘Veiligheid is een essentieel aspect in de zeevaart. Een uitbreiding op het bestaande safety trainingscentrum was belangrijk, omdat steeds meer zeeschepen, naast een klassieke lifeboat, ook een free fall boat hebben. Daarom is het verplicht geworden om hiermee te trainen en het is belangrijk dat onze studenten dat veilig kunnen doen. Met de komst van de free fall life boat wordt dat bewerkstelligd’, aldus Gerrit van Leunen, directeur MIWB. Het bestuur van de MAH heeft unaniem besloten te investeren in de free fall opstelling. Leon Maas, directeur-bestuurder MAH: ‘Door in gezamenlijkheid te investeren, gaan we op een doelmatige manier om met onze onderwijsmiddelen en hebben we in Harlingen een prachtige safety-installatie staan die is toegesneden op het trainen van onze toekomstig zeevarenden’.

Training Reddingmiddelen

Al jaren wordt de specialistische training Proficiency in Survival Crafts and Rescue Boats (PSCRB) - in het Nederlands bekend onder de titel ‘Training Reddingmiddelen’ – verzorgd op de locatie in Harlingen. De MIWB studenten Maritiem Officier leren hier hoe ze met reddingmiddelen veilig een schip kunnen verlaten. De training is een verplicht onderdeel voor hun vaarbevoegdheid.

Aan de hand van een ontwerp van de firma ADONIN is het project door aannemer De Boer & De Groot in samenwerking met North Sea Davit and Lifeboat Services (NSDLS) gerealiseerd. Om deze investering mogelijk te maken, is een financiële ondersteuning ontvangen van het Vaderlandsch Fonds.