Onderzoek

Onderzoek is een belangrijke pijler binnen het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB). Onderzoek draagt bij aan de toekomst van de maritieme sector en verbindt studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld. Samen komen we met innovatieve oplossingen en verleggen we de grenzen van het vakgebied en ons onderwijs.

Onderzoek binnen NHL Stenden

Met bedrijven, docenten, lectoren en studenten doet NHL Stenden Hogeschool onderzoek naar actuele vragen uit de beroepspraktijk.

Kenniscentrum Maritieme Techniek

Heb je als bedrijf of organisatie behoefte aan onderzoek, advies of hulp bij projecten? Bij het Kenniscentrum Maritieme Techniek ben je op de juiste plek.