Kenniscentrum Maritieme Techniek

Het Kenniscentrum Maritieme Techniek geeft advies, doet onderzoek en voert projectopdrachten uit voor bedrijven en organisaties in de maritieme sector. Het is een ontmoetingsplaats waar docenten, studenten en professionals hun kennis over het vakgebied ontwikkelen, toepassen en beschikbaar stellen voor de jacht- en scheepsbouw. Ons doel is om de branche te versterken en de concurrentiepositie van Nederlandse maritieme bedrijven te vergroten. Het Kenniscentrum heeft expertise in huis op het gebied van techniek, bedrijfskunde en marketing.

Wat doet het Kenniscentrum Maritieme Techniek?

 • Uitvoeren van onderzoek op technisch en economisch gebied.
 • Adviseren van bedrijven en instellingen.
 • Verzorgen van opleidingen en trainingen op maat.
 • Organiseren van symposia en seminars over maritieme onderwerpen.
 • Ontwikkelen en implementeren van technische en bedrijfskundige innovaties.
 • Toepassen van ICT in de maritieme branche en individuele bedrijven.
 • Invullen van subsidieprogramma’s.

Met wie wij samenwerken?

Partners van het Kenniscentrum Maritieme Techniek zijn onder andere:

 • brancheorganisaties;
 • lokale, regionale en nationale overheden;
 • onderzoeksbureaus;
 • bedrijven;
 • onderwijsinstellingen;
 • buitenlandse specialisten.

Actueel onderzoek

Het Kenniscentrum Maritieme Techniek doet onderzoek op allerlei gebieden.

Samenwerken (voor bedrijven)

Op verzoek van organisaties werkt het Kenniscentrum aan technische innovaties en nieuwe marktgerichte werkwijzen.

Projecten

Voorbeelden van projecten die het Kenniscentrum Maritieme Techniek heeft uitgevoerd met bedrijven en instellingen.