NHL Stenden benoemt lector Meertaligheid en Geletterdheid

vrijdag 14 juni 2019

Dr. Joana da Silveira Duarte is per 1 september 2019 benoemd als lector Meertaligheid en Geletterdheid binnen NHL Stenden Hogeschool. “Met haar ruime onderzoeks- en praktijkervaring is Joana de aangewezen persoon om het onderzoeksprogramma van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid verder uit te bouwen”, aldus Jantine Kuijpers academiedirecteur Primair Onderwijs. “Ze is in staat om praktijkgericht onderzoek te doen met de scholen en andere belangrijke partners in het werkveld en impact te genereren voor de kinderen in onze regio, en daarbuiten.”

Da Silveira Duarte: “Ien fan de doelen fan it lektoraat is it taalbewustwêzen, en de taalûntwikkeling, en -attitude fan learlingen en skoallen te ferbetterjen as resultaat fan yntervinsjes, rjochte op de wurdearring en it gebrûk fan meartaligens yn it ûnderwiis. Út in taalûntwikkelingsperspektyf wei tocht, binne de ferskate projekten rjochte op learlingen fan ferskillende leeftiden, fan it jonge bern oant HBO-nivo”.

Meertalige regio en (laag) geletterdheid is internationaal thema

“NHL Stenden kiest  juist als geïnternationaliseerde hogeschool voor meertaligheid”, volgens Klaas Wybo van der Hoek, lid van het college van bestuur. Meertaligheid sluit aan op de wereldwijze professionals die de hogeschool wil afleveren.  Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid beperkt zich niet tot de noordelijke regio. Jantine Kuijpers, academiedirecteur Primair Onderwijs: “Wij kennen in Fryslân het bijzondere concept van de ”Trijetalige basisskoalle” en het “Meartalich Fuortset Ûnderwiis” waarin leerlingen les krijgen in het Fries, Nederlands en Engels. Deze bijzondere vorm van meertalig onderwijs wordt door andere meertalige regio’s in Europa met grote belangstelling gevolgd. Meertaligheid is een internationaal thema. Laaggeletterdheid staat ook wereldwijd op de agenda. De kennis die in dit lectoraat gecreëerd wordt, is internationaal bruikbaar.” De kersvers benoemde lector zet het waardevolle werk van de inmiddels gepensioneerde lectoren dr. Alex Riemersma en dr. Jan Berenst voort. Binnen de Academie Primair Onderwijs zijn zij de afgelopen acht jaar actief geweest op de onderzoeksterreinen ‘Fries & Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding’ en ‘Taalgebruik & Leren.’

Over Dr. Joana da Silveira Duarte

Dr. Joana da Silveira Duarte heeft haar sporen verdiend als universitair docent en onderzoeker bij de RUG (Friese Taal en Cultuur) en als associate lector bij NHL Stenden. Haar onderzoeksterrein is taalonderwijs in meertalige contexten, met name vroeg buurtaalonderwijs, bevordering Drents-Duits, bevordering meertaligheid op het gebied van Frysk en andere minderheidstalen in zowel het PO als VO. Da Silveira Duarte heeft een indrukwekkende wetenschappelijke staat van dienst: ze is in 2009 gepromoveerd in educational linguistics aan de Universiteit van Hamburg. Ze heeft vele publicaties, key-notes en lezingen op haar naam staan. Daarnaast beschikt ze over een uitgebreid regionaal, nationaal en internationaal netwerk.

Academie Primair Onderwijs

De Academie Primair Onderwijs (Academie PO) is één van de veertien academies binnen NHL Stenden Hogeschool. Deze Academie biedt onderwijs aan ruim 1800 studenten verdeeld over de reguliere PABO, de internationale PABO (ITEps), de Academische PABO en twee educatieve masters. De Academie Primair Onderwijs levert vanuit sociaal en educatief perspectief een belangrijke bijdrage om de regio’s leefbaar te houden en vormt daardoor een belangrijke spil in het zwaartepunt Vital Regions.