nhl-stenden-default-header

NHL Stenden stijgt in de Nationale Studenten Enquête

Hoge waardering voor internationalisering en praktijkgericht onderzoek

NHL Stenden Hogeschool blijft goed scoren, zo blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) die bekend zijn gemaakt. Bijna 80% procent van de studenten bij NHL Stenden is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Ze zouden de studie aan vrienden of familie aanraden. Op bijna alle thema’s die de NSE behandelt, laat NHL Stenden een lichte stijging zien ten opzichte van de resultaten van voorgaande jaren. “Wij zijn trots op de behaalde resultaten,” aldus Jan van Iersel, lid College van Bestuur NHL Stenden. “Een sterk begin van onze nieuwe hogeschool NHL Stenden.”

NHL Stenden Hogeschool blijft goed scoren, zo blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag bekend zijn gemaakt. Bijna 80% procent van de studenten bij NHL Stenden is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Ze zouden de studie aan vrienden of familie aanraden. Op bijna alle thema’s die de NSE behandelt, laat NHL Stenden een lichte stijging zien ten opzichte van de resultaten van voorgaande jaren. “Wij zijn trots op de behaalde resultaten,” aldus Jan van Iersel, lid College van Bestuur NHL Stenden. “Een sterk begin van onze nieuwe hogeschool NHL Stenden.”

De nieuwe hogeschool scoort hoog op de thema’s internationalisering, praktijkgericht onderzoek, inhoud en algemene vaardigheden. Zo is in vergelijking met andere middelgrote hogescholen voormalig Stenden Hogeschool marktleider op het thema internationalisering. Ook de studiefaciliteiten en groepsgrootte worden door Stenden studenten als zeer goed beoordeeld. Voorheen NHL Hogeschool scoort, in vergelijking met andere middelgrote hogescholen, goed op het thema praktijkgericht onderzoek. De studenten zijn daarnaast tevreden over hun docenten, de kwaliteitszorg en de toetsing & beoordeling.

Blijven investeren in onderwijskwaliteit

Jan van Iersel, lid College van Bestuur NHL Stenden: “Beide hogescholen scoren uitstekend en het is mooi om te zien dat Stenden en de NHL elkaar op diverse gebieden goed aanvullen. Een goede start van NHL Stenden. We staan voor onderwijskwaliteit en blijven hierin investeren zodat onze studenten, docenten en onderzoekers een aanwinst blijven voor de arbeidsmarkt en het werkveld. Regionaal, nationaal en internationaal."

Nationale Studenten Enquête

De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks honderdduizenden studenten hun mening geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De landelijke enquête wordt beschouwd als een zeer belangrijk kwaliteitsinstrument voor de hogeschool en haar opleidingen en vormt tevens een bron voor landelijke ranglijsten in bijvoorbeeld de Keuzegids Hbo en Elsevier. De resultaten zijn dit jaar een maand later dan gepland gepubliceerd in verband met de nieuwe privacywetgeving. De vragenlijst is onder de zittende NHL en Stenden studenten afgenomen.