'Ambassadeurs uit de praktijk nodig’

Afbeelding
Abel Reitsma

Leeuwarden - Onze regio vergrijst. Tegenover elke gepensioneerde staan nu nog maar drie werkenden. Ook de aanwas van jongeren neemt af; de zogenaamde ontgroening. De krapte op de arbeidsmarkt loopt op. Wethouder Abel Reitsma, verantwoordelijk voor werk, participatie en inkomen, economie en toerisme, schetste gisteren in een werkveldbijeenkomst georganiseerd door NHL Stenden een aantal uitdagingen waar we voor staan. Hij ziet de nieuwe associate degrees (ad’s) op het gebied van zorg en welzijn als een positieve ontwikkeling. Een associate degree duurt twee jaar en is een opleiding op hbo-niveau.

Reitsma: “We moeten effectiever en slimmer gaan werken. Dat kan door techniek en zorg met elkaar te verbinden. Om dat te laten slagen heb je ambassadeurs nodig die in de praktijk staan. De ad Zorg en Technologie leidt die ambassadeurs op.”  Ook de ad Participatie en Buurtontwikkeling ziet hij als een waardevolle aanvulling op het onderwijsaanbod: “We gaan van verzorgingsstaat naar participatiestaat. Je hebt mensen in de wijk en buurt nodig om die vertaling te kunnen maken.”

Bruggenbouwers

Noem een probleem, zet professionals bij elkaar en er zijn direct tien oplossingen bedacht. Gijs Terlouw, docent bij de nieuwe ad Zorg en Technologie, sprak tijdens de bijeenkomst met het werkveld over het belang van de probleemanalyse. “Wij leren onze studenten om niet direct in oplossingen te schieten. Alleen als het echte probleem helder is, kom je tot oplossingen die werken. Onze ad’ers zijn de bruggenbouwers: zij signaleren de problemen, gaan in gesprek met belanghebbenden en kunnen helpen met de implementatie van oplossingen door voor verbinding te zorgen.”

Praktische professionals

Met een associate degree worden mensen opgeleid tot praktische professionals. Zij staan aan het bed of zijn in de wijk en kunnen daardoor veel beter zien en vertalen wat er nodig is. Het aanbod van hbo-opleidingen in de zorg- en welzijnssector krijgt door de nieuwe ad’s een belangrijke uitbreiding.

*Associate degrees sluiten uitstekend aan op het mbo, maar ook voor de pragmatische havist zijn deze 2 jarige-hbo opleidingen heel passend. Ad's zijn zeer praktijkgericht. De Ad Zorg &Technologie en de Ad Participatie & Buurtontwikkeling wordt in Leeuwarden en Emmen aangeboden