Corona update 15 december 2021

Het demissionaire kabinet heeft tijdens de persconferentie van dinsdagavond 14 december verlenging van de huidige coronamaatregelen aangekondigd. Voor het hoger onderwijs blijven de huidige coronamaatregelen gehandhaafd en verandert er niets. Zo blijft binnen onze onderwijsgebouwen het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen verplicht en geldt nog steeds een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. 

Basisonderwijs dicht: noodopvang beschikbaar

Zowel het basisonderwijs als de buitenschoolse opvang gaan de week voor Kerstmis dicht. Het is voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd lastig om op deze korte termijn een oplossing te vinden. Kinderen waarvan één van beide ouders werkzaam is een cruciale beroepsgroep mogen gebruikmaken van noodopvang. Dit geldt voor leraren en personeel dat nodig is om het onderwijs door te laten gaan. We zoeken samen naar een oplossing om het voor alle medewerkers van NHL Stenden werkbaar te houden. 

Blijf thuis bij klachten 

De regering heeft nogmaals opgeroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen in het belang van ieders gezondheid. Om het aantal besmettingen per dag naar beneden te krijgen is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels. Om te voorkomen dat je anderen besmet, blijf je thuis en test je bij klachten. Tot je de uitslag hebt blijf je thuis. Ook roepen we je nogmaals op om minimaal twee keer per week een zelftest te doen voordat je naar de hogeschool komt. Zo zorgen we samen dat iedereen zich veilig voelt. Zelftesten zijn gratis beschikbaar via zelftestonderwijs.nl

De huidige maatregelen gelden vooralsnog tot vrijdag 14 januari 2022, tenzij er tussentijds een persconferentie plaatsvindt.