Invoering coronatoegangsbewijs stelt ons voor een onmogelijke opdracht

‘Met het voorstel voor de mogelijke invoering van de coronatoegangsbewijzen (CTB) in het hoger onderwijs zoals deze nu aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd, vraagt het kabinet het onmogelijke van de hogescholen en universiteiten van Nederland’, stelt de Vereniging Hogescholen in haar bericht.

"Een onmogelijke opdracht die niet alleen lastig uitvoerbaar en tijdrovend is maar ook grote impact heeft op het welzijn van studenten en docenten." Met deze woorden schaart het College van Bestuur van NHL Stenden zich achter dit standpunt. "Het voorliggende voorstel is ontzettend ingewikkeld. Het kabinet vraagt 100% toegankelijkheid tot het hoger onderwijs voor alle studenten maar het CTB beperkt deze toegang. Daarbij is het onmogelijk om alle studenten, medewerkers en docenten op al onze locaties bij binnenkomst te controleren. We kunnen bij NHL Stenden niet op één plek een paar beveiligers neerzetten maar hebben het over meerdere locaties in acht vestigingsplaatsen."

Bovendien worden instellingen door het kabinet verplicht studenten die om welke reden dan ook geen CTB willen of kunnen laten zien een volwaardig alternatief programma aan te bieden. Ook aan deze verwachting kunnen we niet voldoen. Online onderwijs is geen volwaardig alternatief voor al het fysieke (praktijk)onderwijs. De studenten die online meekijken, krijgen de interactie die fysiek plaatsvindt vaak niet goed mee. Bovendien kunnen docenten geen dubbel lesprogramma geven, zij werken zich nu al drie slagen in de rondte. Wij hopen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel niet in de huidige vorm aanvaardt. Natuurlijk willen we bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het virus, maar zoals nu voorgesteld wordt, is het niet uitvoerbaar,” aldus Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur.

NHL Stenden steunt de oproep van de onderwijskoepels Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU) aan de Tweede Kamer om te besluiten de coronatoegangsbewijzen niet op deze wijze toe te passen in het hoger onderwijs en de hogescholen en universiteiten de ruimte te geven eerst te kijken naar alternatieven.