Nieuwe opleiding voor meer verbinding in wijken, buurten en dorpen

Een nieuwe professional die zorgt voor meer verbinding in buurten, wijken en dorpen. Dat is waar NHL Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool Groningen op in zetten met de nieuwe Associate degree (Ad) Participatie en Buurtontwikkeling. Deze tweejarige deeltijdopleiding heeft een positief advies gekregen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en gaat bij beide hogescholen in september 2022 van start. 

Noodzakelijke nieuwe functie
Met de omslag naar de participatiesamenleving zijn burgers meer dan ooit aangewezen op hun zelfredzaamheid. Met de nieuwe opleiding Ad* Participatie en Buurtontwikkeling leren studenten vragen en initiatieven binnen een wijk, buurt of dorp op te halen en met elkaar te verbinden om de leefbaarheid te versterken. Zij gaan niet alleen bewoners onderling met elkaar in contact brengen, maar ook bewoners en organisaties die kunnen helpen bij bepaalde vraagstukken zoals bijvoorbeeld armoede, vergrijzing en energiearmoede.

Flexibel onderwijs
Studenten kunnen de tweejarige deeltijdopleiding op hun eigen tempo en volgorde volgen, zodat zij ernaast kunnen blijven werken. Ook kan de opleiding voor een deel worden afgestemd op het eigen werk dat de student naast zijn of haar studie doet. Om ervoor te zorgen dat de opleiding goed blijft aansluiten op de praktijk is het werkveld steeds intensief betrokken bij de opleiding.

Samenwerking hogescholen
De Ad Participatie en Buurtontwikkeling is in samenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool ontwikkeld, maar wordt door beide hogescholen vanaf september 2022 zelfstandig aangeboden. Door de opleiding aan te bieden in Groningen, Emmen en Leeuwarden worden de juiste accenten gelegd om direct aan te kunnen sluiten bij wat regionaal relevant is en waar behoefte aan is in de samenleving. 

Meer weten over deze nieuwe Ad? Lees het krantenartikel in de Leeuwarder Courant.

*) Een Associate degree is een hbo-opleiding op tactisch niveau en zit daarmee tussen het operationele niveau  (mbo-4) en strategische niveau (bachelor) in. Na de Ad Participatie en Buurtontwikkeling is het mogelijk om binnen nog eens twee jaar de hbo-bachelor Social Work deeltijd te behalen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Ad Participatie en Buurtontwikkeling op onze opleidingspagina