4 masteropleidingen NHL Stenden “Topopleiding Masters 2019”

dinsdag 05 maart 2019

Vier masteropleidingen van NHL Stenden Hogeschool mogen dit jaar het kwaliteitszegel Topopleiding Masters 2019 voeren. Dit zijn de volgende masteropleidingen: Master Kunsteducatie, Master Digitale Innovatie Zorg & Welzijn, Master Leraar Algemene Economie en de Master Leraar Wiskunde. Volgens de Keuzegids Masters 2019, die vandaag uitkomt, staat de hogeschool in de top 3 van Nederland wat betreft masteropleidingen. Eerder dit schooljaar stond NHL Stenden in de top 3 op het gebied van bacheloropleidingen.

NHL Stenden in top 3 van beste masteropleidingen 

Keuzegids Masters 2019
De Keuzegids geeft een duidelijk overzicht van álle masteropleidingen per vakgebied, inclusief kritisch vergelijkende beschrijvingen en kwaliteitsoordelen. De Keuzegids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, zonder sponsoring of subsidiëring van bedrijven, instellingen of de overheid. 

De ranking wordt jaarlijks bepaald op basis van studenttevredenheid, accreditaties en hoeveel studenten een studie succesvol afronden.

Professionele masters
NHL Stenden biedt twintig hbo-masteropleidingen, ook wel professionele masteropleidingen, in Nederland aan. Per 1 september wordt de twintigste master geïntroduceerd; de Master Design Driven Innovation. Een professionele master onderscheidt zich van een universitaire master door het werken aan praktijkgerichte opdrachten en praktijkgericht onderzoek. Daardoor is er een uitstekende aansluiting met het werkveld. Er zijn verschillende internationaal erkende mastertitels: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Education (MEd) en Master of Social Work (MSW). NHL Stenden merkt dat er steeds meer animo is voor professionele masters en is continu met het werkveld in gesprek om het aanbod te verrijken. Benieuwd? Bezoek dan de website met het totale aanbod aan masteropleidingen.