Corona update - dinsdag 23 maart

maandag 29 maart 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 maart is aangekondigd dat er voorlopig nog geen fysieke onderwijsactiviteiten op hogescholen mogen plaatsvinden. Dit betekent dat we de lessen en andere activiteiten vooralsnog online moeten voortzetten. Op basis van het perspectief dat werd geboden tijdens de persconferentie van 8 maart, hoopten we voorzichtig dat we onze deuren binnenkort weer een beetje mochten openen. Helaas is dit vanwege het huidige hoge aantal besmettingen voorlopig uitgesteld tot 26 april. We kijken uit naar het moment dat de versoepelingen voor het hoger onderwijs weer mogelijk zijn. Tot die tijd vragen we om jullie geduld te bewaren.

In deze corona update herhalen we nogmaals de belangrijkste maatregelen en informatie die voor jou relevant is.

  • Tot nadere berichtgeving vindt al ons onderwijs online plaats. Onze hogeschool blijft beperkt geopend voor praktijkonderwijs, geplande toetsen en kwetsbare studenten. Studenten die onze locaties mogen bezoeken, ontvangen hiervoor een uitnodiging. Houd je hier aan de richtlijnen vanuit de overheid, zoals de anderhalve meter afstand.
  • Uiterlijk 16 april zijn de roosters voor periode 4 online beschikbaar via de tegel ‘Roosters’ op start.nhlstenden.com. Mochten er vanaf 26 april versoepelingen komen, dan ontvangen jullie bericht over eventuele roosterwijzigingen.
  • De toetsweken vallen in week 14 en 15. Studenten ontvangen hun toetsrooster voor aanvang van deze weken. Deze roosters en de manier van toetsen worden na ontvangst van het rooster niet meer gewijzigd.
  • Tijdens de persconferentie werd gesproken over zelftesten die ingezet gaan worden in het hoger onderwijs. Er lopen een aantal landelijke proeven met (begeleide) zelfafname testen voor studenten zonder klachten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit vorm krijgt. De komende tijd wordt dit samen met de onderwijsinstellingen verder uitgewerkt. Zodra we meer weten, informeren we jullie via de corona update. 
  • Is het voor jou noodzakelijk om op school te komen, maar heb je klachten? Dan kun je nu als medewerker al een sneltest laten afnemen. Binnen 15 minuten krijg je de uitslag van deze sneltest. Is de testuitslag negatief, dan kun je met een gerust hart naar school. Meer informatie vind je op ons intranet.
  • Ter voorbereiding op de (gedeeltelijke) openstelling van het hbo, heeft Arriva vanaf 21 maart het Openbaar Vervoer in Leeuwarden een niveau opgeschaald. Dit betekent dat pendelbuslijn 612 (richting NHL Stenden, Rengerslaan) weer rijdt. Overdag om de 15 minuten en ’s avonds om het halfuur. Je kunt ook altijd buslijn 6, 10 of 16 nemen. Bekijk de actuele bustijden op 9292.nl of gebruik de reisplanner op arriva.nl.
  • We gaan de komende weken kleinschalige rondleidingen geven voor studiekiezers. Uiteraard volgen we de regels die binnen de school gelden. Je kunt vanaf begin april kleine groepjes studiekiezers tegenkomen.
  • Alle overige huidige maatregelen blijven voorlopig gelden.

It’s up to us 

We begrijpen dat het voor velen van jullie een grote teleurstelling is dat er voorlopig nog geen fysiek onderwijs mogelijk is. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we snel weer terug kunnen naar de ‘normale’ situatie door ons te blijven houden aan de maatregelen. Ondertussen verheugen we ons op het moment dat de studielandschappen weer bruisen van studenten, de lokalen weer benut kunnen worden voor inspirerende colleges en we elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken aan mooie projecten. Al lijkt dit nu misschien nog onrealistisch, dat moment breekt hopelijk toch echt snel weer aan. Tot die tijd, houd vol en let op elkaar.