Corona update - vrijdag 12 maart

vrijdag 12 maart 2021

Tijdens de persconferentie van maandag 8 maart is voor het hoger onderwijs een belangrijke streefdatum genoemd. Op 23 maart aanstaande horen we of we vanaf eind maart onze deuren weer een beetje open mogen zetten en er weer fysiek onderwijs mogelijk is. We zijn blij dat nu het hoger onderwijs aan de beurt is als het gaat om de zo gewenste versoepelingen. We merken dat voor veel studenten de afgelopen tijd uitputtend is geweest en dat behoefte aan contact met medestudenten en docenten groot is. De komende weken staan in het teken van het voorbereiden en opstarten zodat we elkaar, indien toegestaan, vanaf 29 maart weer veilig op onze hogeschool kunnen treffen.

In deze corona update nemen we je mee in welke voorbereidingen we de komende weken zullen treffen. De versoepelingen zijn onder voorbehoud van het definitieve besluit dat op 23 maart door het kabinet genomen wordt.  

  • We streven ernaar dat je 1 dag in de week naar school mag komenWelke dag is nu nog onbekend, maar iedere academie en opleiding gaat werken met een tijdslot. Meer informatie hierover ontvang je te zijner tijd via je opleiding.
  • Uiterlijk 16 april zijn de roosters voor periode 4 online beschikbaar via de tegel ‘Roosters’ op start.nhlstenden.com.
  • De toetsweken vallen in week 14 en 15. Je ontvangt je toetsrooster voor aanvang van deze weken. Deze roosters en de manier van toetsen worden na de persconferentie van 23 maart niet meer gewijzigdóók als we horen dat we weer meer naar school mogen.
  • Onze horecagelegenheden (zoals kantines, restaurants en koffiebars) gaan voor een deel weer open. Zij zullen hun dienstverlening aanpassen aan de huidige maatregelen.
  • Zodra we meer onderwijsactiviteiten mogen organiseren op school, gaan we kleinschalige rondleidingen geven voor studiekiezers. Je kunt dus kleine groepjes studiekiezers tegenkomen.
  • We houden ons binnen de gebouwen aan de geldende maatregelen. Je blijft niet langer op onze locaties dan noodzakelijk en maakt geen onnodige reisbewegingen.
  • Je mag het openbaar vervoer gebruiken om onze locaties te bezoeken voor fysieke colleges.
  • De openingstijden en huidige maatregelen zijn gebaseerd op de avondklok en passen we mogelijk ook aan na de persconferentie van 23 maart. 

It’s up to us 

De komende weken staan volop in het teken van de vele voorbereidingen, zodat iedereen weer veilig naar de hogeschool kan komenAlleen als wij ons binnen en buiten de hogeschool houden aan de maatregelen, kunnen en mogen we steeds een beetje meer. Dat stemt ons positief en we kijken ernaar uit dat we je weer mogen verwelkomen. In de week van 23 maart ontvang je een nieuwe corona update met meer informatie. Tot die tijd, houd nog even vol en let op elkaar. Check ook onze informatie over studeren in tijden van corona.