Coronavirus informatie

vrijdag 28 februari 2020

In december 2019 startte een uitbraak van een nieuw coronavirus en inmiddels zijn de eerste besmettingen in Nederland bevestigd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. NHL Stenden Hogeschool houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de adviezen en eventuele maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) , Ministerie van Buitenlandse Zaken  en de Wereld Gezondheids Organisatie.

Contact met studenten

NHL Stenden Hogeschool staat doorlopend in contact met haar studenten en medewerkers in het buitenland en bieden hulp waar nodig. Ook is er contact met studenten die onlangs uit het buitenland gekomen zijn. Hierbij volgen we het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Studenten en medewerkers die van plan zijn te vertrekken naar besmette gebieden adviseren we de actuele informatie op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM te raadplegen over de plek van bestemming en eventuele instructies op te volgen. 

Contact met huisarts 

Wie onlangs in landen waar het virus is aangetroffen is geweest, hoeft zich niet te melden. Wie zich ziek of koortsig voelt, dient telefonisch contact op te nemen met de huisarts of de GGD. Mensen hoeven volgens de GGD niet bang te zijn om contact te maken met studenten of medewerkers uit de besmette gebieden.  

Ontwikkelingen en meer informatie

Het College van Bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en heeft regelmatig overleg met het crisisteam. Hou het intranet in de gaten voor meer informatie. Hier vind je meer specifieke informatie voor medewerkers en studenten. Heb je andere vragen? Mail deze naar coronavirus@nhlstenden.com  

We verwijzen je verder voor meer en actuele informatie over het coronavirus en de preventiemaatregelen naar de volgende websites: