De onderzoekende houding van Ad-professionals

dinsdag 22 juni 2021

Handreiking onderzoekende houding voor Associate degree-onderwijs

NHL Stenden Hogeschool en de Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om samen een praktische handleiding te ontwikkelen voor onderwijs-professionals werkzaam in het Ad-onderwijs. De Handreiking onderzoekende houding op niveau 5 is op 17 en 21 juni officieel overhandigd aan de Colleges van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool (Marc Otto) en van Hogeschool Rotterdam (Ron Bormans). Op 24 juni wordt de handreiking aangeboden aan het landelijk Overlegplatform Associate degrees van de Vereniging van Hogescholen. Op deassociatedegree.nl is vanaf 24 juni een online handleiding beschikbaar.

de-onderzoekende-houding-van-ad-professionals

De beroepspraktijk als uitgangspunt

De Associate degree (Ad) is de jongste loot in het hbo-portfolio van Nederland. Een Ad is een tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding die gepositioneerd is tussen het mbo eindniveau 4 en het hbo-bachelor eindniveau 6. Deze handreiking gaat in op de positionering van de onderzoekende houding van de Associate degree en maakt tegelijkertijd een sterke koppeling met de beroepspraktijk op niveau 5. In het Ad-onderwijs is het professioneel en methodisch handelen belangrijk. En specifieker nog; de Ad-student kan nu juist met zijn onderzoekende houding in het werkveld het verschil maken. Volgens de beschrijving niveau 5 van de Vereniging Hogescholen: “Een Associate degree afgestudeerde staat met zijn voeten in de praktijk bewaart met zijn hoofd het overzicht, verbindt mensen aan middelen, en koppelt daarmee denken aan doen”. Met een onderzoekende houding kan de afgestudeerde Ad-professional een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit in de beroepspraktijk.

Het is belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht gebracht wordt. Iets onderzoeken, kritisch staan tegenover je werk, het beter willen doen, zijn essentieel. De onderzoekende houding die studenten aangeleerd wordt, wortelt daarmee in de beroepspraktijk. Dat geldt voor de hele beroepskolom en wellicht inspireert deze studie daarmee ook het MBO én de HBO Bachelor. Dit kleine boekje is een grote stap in de doorontwikkeling van de Ad’s. ” aldus Ron Bormans.

Marc Otto: “ Wat je vaak ziet is dat er bij deze thematiek vooral wordt gedacht aan de wat klassieke academische opvatting over onderzoek. Wat zo mooi is aan deze handreiking, is dat er juist nauw wordt aangesloten op de beroepspraktijk .”

De handreiking is tot stand gekomen dankzij de enthousiaste betrokkenheid en input van vele andere hogescholen die Ad-opleidingen aanbieden. De handreiking levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van het Ad-onderwijs in Nederland. Onderwijsprofessionals zoals docenten, onderwijsontwikkelaars en onderwijskundigen werkzaam in het Ad-onderwijs kunnen deze handreiking gebruiken voor de doorontwikkeling van bestaande Ad-opleidingen of als ondersteuning in de ontwikkeling van nieuwe Ad-opleidingen. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips voor docenten om de onderzoekende houding bij studenten te stimuleren.