Digitale Werkplaatsen Fryslân en Drenthe van start om mkb te helpen digitaliseren

vrijdag 12 februari 2021

Studenten NHL Stenden aan de slag met digitaliseringsvraagstukken van regionale ondernemers.

Studenten

In de Digitale Werkplaatsen gaan studenten van verschillende hbo- en mbo-scholen samen met ondernemers werken aan thema’s als automatisering, digitalisering, data en ICT. Peter Mulder, directeur van de Academie ICT & Creative Technologies van NHL Stenden: “De digitale vraagstukken van vandaag liegen er niet om. Dat is zeker in deze coronatijd heel voelbaar geworden. Bij de Digitale Werkplaatsen kunnen onze studenten het mkb de digitale slagkracht geven die ze juist nu zo hard nodig hebben. En daarnaast bieden we studenten prachtige uitdagingen uit de beroepspraktijk.”

Rijksprogramma versnelling digitalisering mkb
Voor het mkb is de ontwikkeling van digitale werkplaatsen een mooie ontwikkeling om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt ondernemers vaak simpelweg aan tijd, kennis en geld. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in de Digitale Werkplaatsen. Geld dat mede komt uit het Rijksprogramma ‘Versnelling digitalisering mkb’, dat ervoor moet zorgen dat in alle provincies digitale werkplaatsen voor het mkb worden opgezet. NHL Stenden haalde namens het Drentse en Friese samenwerkingsverband subsidies binnen van ruim 5,5 ton voor de Digitale Werkplaats Drenthe (DWD) en 6,5 ton voor de Digitale Werkplaats Fryslân (DWF).

Samenwerking met Ik Ben Drents Ondernemer en de Media Innovatiecampus
De DWD komt in Assen, Hoogeveen en in Emmen en wordt onderdeel van Ik Ben Drents Ondernemer, het loket in Drenthe dat startende en gevestigde mkb-ondernemers in de regio op allerlei manieren ondersteunt. De DWD is een samenwerkingsverband van NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe, Drenthe College en het Alfa-college. De werkplaats wordt ondersteund door de Rabobank en – via Ik Ben Drents Ondernemer – alle Drentse gemeenten en VNONCW-MKB Noord.

De DWF is een samenwerking tussen NHL Stenden, ROC Friese Poort, Friesland College, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Ynbusiness, VNO NCW – MKB Noord en Rabobank Fryslân. Fysiek komt de DWF op de Media Innovatiecampus naar verwachting op het NDC-terrein waar onder andere ook wordt samengewerkt met de MKB Cyber Campus.