DWF is win-win voor studenten en MKB

vrijdag 09 juli 2021

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 8 juli werd de samenwerkingsovereenkomst voor de Digitale Werkplaats Fryslân (DWF) getekend door NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en Friesland College. In de Digitale Werkplaats Fryslân werken studenten van het hbo en mbo samen met ondernemers aan digitaliseringsvraagstukken. Projectleider Harjan Jalvingh: “Er is veel kennis bij de samenwerkingspartners over online verkoopmogelijkheden, databeheer, digitale veiligheid en - automatisering.  Zo helpen we MKB’ers bijvoorbeeld om de mogelijkheden te benutten van het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen of het verkopen van hun producten via meerdere kanalen. De studenten leren ontzettend veel in de DWF; ze krijgen echte opdrachten uit de praktijk en we helpen de ondernemers door oplossingen op maat te bieden. Het is een echte win-win-situatie.” 

nhlstenden_dwf_def_1236

Digitaliseringsslag

Mkb’ers die hulp willen bij het maken van een digitaliseringsslag kunnen terecht bij DWF. Voor het mkb is de ontwikkeling van digitale werkplaatsen een mooie kans om de mogelijkheden van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt ondernemers vaak simpelweg aan tijd, kennis en geld. De DWF is een samenwerking tussen NHL Stenden, ROC Friese Poort, Friesland College, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Ynbusiness, VNO NCW – MKB Noord, Connect en Rabobank Fryslân.

Op de foto: Friso Douwstra (wethouder gemeente Leeuwarden), Erica Schaper (voorzitter CvB NHL Stenden hogeschool), Frank van Hout (bestuurslid Friesland College), Remco Meijerink (bestuursvoorzitter ROC Friese Poort) en Sander de Rouwe (gedeputeerde provincie Fryslân).