Friese onderwijsinstellingen slaan handen ineen voor het samen opleiden van leraren

donderdag 13 september 2018

Twaalf Friese scholen voor voortgezet onderwijs, de ULO (universitaire lerarenopleiding) van de Rijksuniversiteit Groningen en de lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool tekenden woensdag 12 september een intentieverklaring voor de ontwikkeling van één opleidingsschool voor het voorgezet onderwijs in Friesland. De opleidingsschool heeft als doel de verbetering van de kwaliteit van de opleiding en professionalisering van leraren samen vorm te geven.

Onderwijsinstellingen tekenen intentieverklaring voor één opleidingsschool vo in Friesland

Onderwijsinstellingen tekenen intentieverklaring voor één opleidingsschool vo in Friesland

Een opleidingsschool is een partnerschap tussen scholen en lerarenopleidingen die gezamenlijk toekomstige leraren opleiden, voor een groot deel op de werkplek. Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden: “Intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen is essentieel voor het onderwijs in onze regio. Met onze opleidingen en ons onderzoeksprofiel levert NHL Stenden een duurzame bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in Friesland.“

Uniek partnerschap

Willem Eikelenboom, directeur Academie Vo & Mbo van NHL Stenden: “Bij veel scholen in het voortgezet onderwijs in Friesland leeft de ambitie om samen met de opleidingsinstituten krachtiger vorm te geven aan de opleiding van studenten tot leraren. Daarnaast willen scholen en lerarenopleidingen zich samen inzetten voor doorlopende professionele ontwikkeling van startende en ervaren docenten.” Het partnerschap kent een groot aantal partijen; ook in landelijk opzicht is dat uniek te noemen.

FROSK

Sinds 2016 is de Fryske Opliedings Skoalle (FROSK) erkend als aspirant-opleidingsschool voor het voortgezet onderwijs. Zij wordt gevormd door vijf Friese besturen voor het voortgezet onderwijs en twee opleidingsinstituten: de ULO en de lerarenopleidingen van NHL Stenden hogeschool. Met deze verklaring wordt de ambitie onderschreven om de huidige FROSK door te laten groeien tot één Friese opleidingsschool voor het voorgezet onderwijs in Friesland.