Het nieuws waar we zo lang op hebben gewacht: hogescholen mogen weer open

woensdag 21 april 2021

Studenten die het grootste gedeelte van de dag doorbrengen op hun studentenkamer, medewerkers voor wie hun woonkamer opeens hun kantoor werd en de scheiding tussen werk en privé vaak flinterdun was. We hebben er allemaal mee te maken gehad afgelopen jaar. We werden uit het niets gedwongen om bijna een jaar lang volledig thuis te werken en te studeren. Een overrompelende verandering die er flink heeft ingehakt. Gelukkig is er nu eindelijk weer goed nieuws. Vanaf 26 april mogen studenten weer één keer per week naar school. Ook medewerkers mogen weer af en toe op de hogeschool werken. Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van NHL Stenden Hogeschool, is ontzettend blij met deze versoepeling en kan niet wachten om iedereen weer te verwelkomen.

Erica Schaper

‘De ziel is uit het gebouw’

Erica heeft het gemist; de energie van de studenten die je voelt stromen zodra je het plein van NHL Stenden oploopt, de studenten die je aanspreken in de centrale hal om reclame te maken voor een project of evenement, de informele praatjes in de gang of bij het koffieapparaat. “De ziel is nu uit het gebouw”, vertelt Erica. “Normaal gesproken zitten overal waar je kijkt studenten te werken of plezier te maken. Het is juist deze energie die je helpt herinneren wat voor een fantastische hogeschool dit is.”

Het is dan ook vanzelfsprekend dat Erica zich verheugt op het moment dat de hogeschool weer gevuld is met medewerkers en studenten. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de campussen op een veilige manier in te richten voor de heropening op 26 april: roosters worden aangepast, looproutes worden ingericht en zelftestprocedures worden ontwikkeld. “We moeten nog steeds de 1,5 meter afstand binnen de hogeschool blijven handhaven”, vertelt Erica. “Maar als we de lessen spreiden over de hele dag en avond moet dit lukken.”

Veerkracht

Ook medewerkers en studenten zijn er hard aan toe om weer naar school te gaan. “Het verplicht thuiswerken en studeren heeft veel van hen gevraagd. Alles moest in één keer digitaal. Veel medewerkers met jonge kinderen moesten daarnaast ook nog eens thuisonderwijs geven. Het zijn zware tijden geweest voor iedereen. De dagen lijken op elkaar en er is weinig contact met collega’s, docenten en medestudenten. De veerkracht die zij hebben getoond is buitengewoon te prijzen.”

Ondanks dat de meeste studenten hun studiepunten hebben gehaald, hebben zij vooral de persoonlijke begeleiding van docenten gemist, merkt Erica op. “Om de studenten straks deze gemiste begeleiding nog beter te kunnen bieden, wordt een wervingscampagne gestart om 100 extra docenten aan te trekken. Hier wordt geld voor ingezet dat beschikbaar is gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.”

‘Elkaar blijven ontmoeten blijft de kern’

Hoewel de voordelen van de coronacrisis niet opwegen tegen de nadelen, hebben we ook veel geleerd van het afgelopen jaar. “Op het gebied van digitalisering en werkvormen hebben we in één jaar enorme sprongen gemaakt. Ik hoop dat we de efficiency die we hierdoor hebben gecreëerd in de toekomst behouden.” Erica verwacht dat bepaalde onderdelen van het werken en studeren digitaal blijven plaatsvinden, bijvoorbeeld een hoorcollege of een vergadering met collega’s. Hoe het ‘nieuwe normaal’ eruit ziet, moet de tijd nog leren. “Wat doen we digitaal, wat doen we fysiek? Dat soort vragen spelen op dit moment. We willen geen volledig digitale hogeschool worden. Het wordt iets meer tijd en plaats onafhankelijk, maar zeker niet volledig. Elkaar blijven ontmoeten blijft de kern.”

Toekomstperspectief

Hoe ziet de toekomst eruit? Kunnen we in september weer volledig naar school? “We gaan er vol op inzetten om weer helemaal open te gaan in september. Afhankelijk natuurlijk van hoe COVID-19 zich de komende maanden ontwikkelt en hoe snel het vaccineren gaat,” blikt Erica vooruit. Toch zal de situatie niet meteen helemaal de oude zijn. “Zelftesten blijven waarschijnlijk een rol spelen en een deel van de activiteiten zal online blijven plaatsvinden, vooral de zaken die met kennisoverdracht te maken hebben. Hopelijk kunnen we wel snel afstand nemen van de 1,5 meter samenleving.” Tot die tijd verheugt Erica zich op het moment dat we elkaar allemaal weer kunnen zien. “Ik kijk uit naar de geweldige bijeenkomsten en feesten om te vieren dat we elkaar weer kunnen zien”, zegt ze enthousiast. “De Study Start Week zal niet alleen als een eerste week voor eerstejaars voelen, maar voor alle studenten en medewerkers. Het wordt een groot weerzien.”

Erica hoopt dat iedereen straks weer het gevoel heeft erbij te horen, dat studenten die internationale plannen hadden in hun studie dit alsnog kunnen realiseren en ook dat we de lessen die we hebben geleerd, meenemen. “We hebben tijd gehad om na te denken over wat er echt toe doet: het hebben van sociale contacten en een fijne thuissituatie. Ook weten we meer dan ooit wat de kern van onderwijs is: het contact tussen studenten onderling en tussen docenten en studenten. Hopelijk houden we die lessen vast.”