IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven

donderdag 11 februari 2021

TVM verzekeringen, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe hebben zich officieel gecommitteerd aan de realisatie van een IT Hub. Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, is de volgende stap bepalen hoe de IT Hub er uit gaat zien en waar deze in Hoogeveen komt. Een kwartiermaker is onder andere met het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen in gesprek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn de basis voor de concretere invulling van de IT Hub.

handtekeningen-nieuws-nhl-stenden

Marc Otto, lid van het College van Bestuur van NHL Stenden: “Als regionale opleider in Drenthe spelen wij een grote rol in het ontwikkelen van aanstormend IT-talent. Al vroeg in hun studie komen studenten in aanraking met gave opdrachtgevers en projecten die er echt toe doen. Met de IT-hub laten we deze jonge professionals zien dat het bruist van innovatiekracht in onze regio. En dat je echt niet honderden, of zelfs duizenden, kilometers hoeft te reizen om een geweldige baan te vinden.”

Waarom een IT Hub?

Digitalisering is niet meer weg te denken en vrijwel iedere bedrijfstak heeft er mee te maken. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker en er is grote behoefte aan goed opgeleide digitale professionals. Voor een toekomstgericht Drenthe is het van belang om in te zetten op de digitale transitie. Dat doen we met behulp van IT Hub. Dit zordt dé plek waar de vraag van het bedrijfsleven gekoppeld wordt aan studenten, talent, kennis en onderzoek.

De IT Hub in Hoogeveen gaat bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel tussen mbo, hbo en wo. Het biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden aan Drentse bedrijven. Daarvoor worden onder andere evenementen en nieuwe onderwijsvormen georganiseerd om zo een hybride leer- en innovatieomgeving mogelijk te maken. De specifieke thema's waarop wordt ingezet, zoals data-analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of Things), blockchaintechnologie en cybersecurity, zijn door het bedrijfsleven aangedragen. De aangekondigde komst van de IT Hub was in 2019 voor TVM een zwaarwegend argument om met het hoofdkantoor in Hoogeveen blijven.

De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven. De kennisinstellingen zijn verenigd in de Universiteit van het Noorden, een samenwerkingsverband dat onder andere digitalisering in Noord-Nederland bevordert. De IT Hub wordt een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. De hub past bij het verbeteren van de brede welvaart in de regio, samenwerken en leren van elkaar. Het is specifiek voor de regio Zuid- en Oost- Drenthe en Hardenberg en is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid-en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.