Jannewietske de Vries voorzitter Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool

dinsdag 31 augustus 2021

Jannewietske de Vries, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, is per 1 januari 2022 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van NHL Stenden Hogeschool. Zij volgt dan Hayo Apotheker op, die na vijf jaar Raad van Toezicht NHL Hogeschool en vier jaar Raad van Toezicht NHL Stenden Hogeschool eind dit jaar stopt als voorzitter. Tegelijk met Hayo Apotheker treden de leden Kees van Anken en Tom Cohen af.
Naast Jannewietske de Vries heeft de Raad van Toezicht de heer Uğur Özcan per 1 januari 2022 benoemd als nieuwe toezichthouder, op het profiel financiën/bedrijfsvoering & IT.

burgemeester_jannewietske_de_vries_met_ambstketen

Bron foto: gemeente Súdwest- Fryslân

Hayo Apotheker is zeer ingenomen met beide benoemingen. Jannewietske de Vries heeft een sterke bestuurlijke binding met de regio waarin de hogeschool actief is. Vanuit haar onderwijskundige achtergrond en ruime ervaring als gedeputeerde met de portefeuilles onderwijs en innovatie, heeft Jannewietske een passie voor onderwijs. Zij is goed bekend met de ontwikkelingen binnen NHL Stenden en de noordelijke onderwijsinfrastructuur. Als gedeputeerde nam zij het initiatief tot de oprichting van de RUG Campus Fryslân.
Uğur Özcan beschikt over een stevig financieel/bedrijfsvoeringsprofiel. Hij is een ervaren directeur/bestuurder die tot 2020 executive vice president bij de Rabobank Group was. Sinds begin dit jaar is hij bestuurder bij vermogensbeheerder Wilgenhaege Capital Markets. Uğur heeft ervaring in zowel de publieke als de private sector. Recent publiceerde hij een boek over inclusiviteit en dienend leiderschap. 

Jannewietske: “Als voorzitter wil ik vanuit mijn toezichthoudende rol op een verbindende en inspirerende manier een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities van NHL Stenden. De strategie is helder: energie richten op vraagstukken als demografische krimp binnen de regio, aanscherpen van de propositie ten opzichte van andere hogescholen, internationalisering, het innovatieve denken en arbeidsmarktprofilering. Daarbij zoek ik de balans tussen toezichthouden met voldoende afstand en ervoor zorgen dat het College van Bestuur met veel energie, plezier en inspiratie zijn werk kan doen.”

Uğur: “Als lid van de Raad van  Toezicht en de auditcommissie wil ik vanuit mijn brede expertise en maatschappelijke interesse bijdragen aan een toekomstbestendige onderwijsorganisatie, waarbij de kwaliteit van onderwijs en onderzoek continu verbetert, digitalisering essentieel is en de bedrijfsvoering op het vereiste niveau blijft.” 

De Raad van Toezicht van NHL Stenden Hogeschool gaat met beide benoemingen per 1 januari 2022 in omvang terug van acht naar zeven leden en is sinds de fusie dan volledig vernieuwd en als volgt samengesteld:

Mr. drs. Jannewietske de Vries, voorzitter
Prof. dr. Frans Roozen, vicevoorzitter
Drs. Dave Pieters
Drs. Farah Karimi
Prof. dr. Sietske Waslander
Drs. Geesje Duursma 
Uğur Özcan MSc