Joos Ockels over ervaringen astronaut Wubbo: “De ruimtevaart heeft ons laten zien dat de aarde begrensd is”

dinsdag 02 februari 2021

Op maandag 14 december ontving de masteropleiding Design Driven Innovation niemand minder dan Joos Ockels, weduwe van wetenschapper, uitvinder en Nederlands eerste astronaut Wubbo Ockels, om een aangrijpende lezing te geven over het werk van haar man, en vooral over de boodschap die hij wilde uitdragen naar aanleiding van zijn ervaringen.

Wubbo

Zijn ruimtereis, een vlucht van zeven dagen in 1985, was een levensveranderende ervaring die hem een totaal andere kijk gaf op het aardse leven. Zwevend in zijn shuttle in de ruimte, neerkijkend op de kleine planeet Aarde, werd hij getroffen door het besef dat de mensheid compleet afhankelijk is van deze planeet en hoe slecht zij desondanks voor dat eindige stukje aarde zorgt. “De ruimtevaart heeft ons laten zien dat de aarde begrensd is”, aldus Joos Ockels. Wubbo voelde zich sterk geroepen om zijn gedachtegoed te delen en riep de mensheid op: neem je verantwoordelijkheid, want deze aarde is het enige wat je hebt. “Ik heb gekeken, en er is geen spare”, zo herhaalt Joos Ockels de woorden die Wubbo uitsprak na zijn landing. Later vergeleek hij de mensheid direct met zijn situatie als ruimtevaarder: “We zijn allen astronauten van het ruimteschip Aarde.”

Optimisme voor een duurzame wereld

Vlak voor zijn overlijden in 2014 zond Wubbo Ockels een brief de wereld in waarin hij mensen dringend opriep om de verantwoordelijkheid voor de aarde te nemen. Ook sprak hij daarin over een beweging die hij oprichtte samen met Marleen Zoon en Eric Schoppen: Happy Energy, een initiatief dat pleit voor een optimistische en duurzame wereld. ‘Happy energy’ is volgens Ockels de menselijke energie die wordt ervaren bij het maken van de juiste keuze. Zelf zette Wubbo Ockels zich na zijn carrière als astronaut ook in voor een duurzame wereld door telkens weer te zoeken naar innovatieve ideeën, zoals de Superbus, Ecolution en De Groene Grachten. Sinds zijn overlijden heeft Joos Ockels het uitdragen van zijn boodschap overgenomen.

Master Design Driven Innovation

In de master Design Driven Innovation, die deze lezing mogelijk maakte, werken professionals die aan het begin van of midden in hun carrière staan, aan duurzame innovatie. Ze worden uitgedaagd om in een eigen afgebakende context complexe problemen aan te gaan en daar innovatieve ontwerp-oplossingen voor te ontwikkelen. Zo dragen ze, in de geest van Ockels, bij aan een betere wereld voor ons allemaal.

Vanwege de coronacrisis volgden alle studenten de lezing via een livestream.