Kijken in de keuken

vrijdag 21 juni 2019

Wat Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen leren.

In Vlaanderen én in Nederland zijn de opleidingen op niveau 5 (Associate degrees) relatieve nieuwkomers. Hoewel het hoger onderwijslandschap van beide landen grote verschillen kent, zijn er ook overeenkomsten. Die bieden een mooie kans om van elkaar te leren menen Nina Spithost (Programma manager Ad’s NHL Stenden Hogeschool en Anne Vanmaercke (Strategisch adviseur Hogeschool VIVES).

Lees het artikel Verankerd in de praktijk Associate degree en graduaat TH&MA