Met interactieve online workshops ondersteunen Leeuwarder hogescholen havo 3-leerlingen bij profielkeuze

dinsdag 16 februari 2021

HogescholenVan Hall Larenstein(HVHL)en NHL Stenden Hogeschool organiseren dit jaar voor het eerst het voorlichtingsevenement Online Wegwijsdagen, bedoeld voor havo-en vwo-3 leerlingen die op het punt staan hun profielkeuze te maken. Met die profielkeuzekiezen leerlingen ook aleenrichting voor ná de middelbare school. Belangrijk dus dat ze zich hier goed op oriënteren. Met interactieve workshops, video’s, hulp via chat en informatie over de verschillende profielen helpen HVHLen NHL Stenden ze met die keuze. De workshops laten de leerlingenervaren welk profiel het beste aansluit bij hun interesses en kwaliteiten. Ze zijnverdeeld overdegebieden Economie &Management, Zorg &Welzijn, Hotel, Toerisme &Vrije tijd, Communicatie &Media, Onderwijs,Techniek &ICT en Natuur, Land &Water. Ook maken de leerlingen direct kennis methbo-vervolgopleidingen die bij deprofielenpassen en met de hogescholendie de opleidingenaanbieden.De Online Wegwijsdagenworden georganiseerd op 16 & 17 februari en 4 & 5 maart.

De workshops

Vanwege de coronamaatregelen vindt het evenementdit jaar online plaats. Dit biedt ook voordelen. De leerlingen kunnen namelijk op elke gewenst moment en vanuit huis of school de workshops volgen.Ze gaan hiervoor naar Wegwijsdag | online | Maakt je WegWijs!, bekijken de introvideo, kiezen een interessegebieden horen daar meteen meer over, en komen door middel van een korte vragenlijst bij de voor hen passende workshop. Het is mogelijk om na de eerste workshop andere interesses en voorkeuren te kiezen en zo meer dan één te volgen, mocht de leerling nog geen duidelijke voorkeur hebben. Door het opsturen van hun uitgewerkte opdracht, maken de leerlingentevenskans op een draadloze JBL koptelefoon.Middelbare scholen schrijven zich in voor één van de dagen, 16 & 17 februari en 4 & 5 maart,waarop er voorlichters via de chat beschikbaar zijn voor begeleidingen hulp.

Nieuw: HVHL VR Experience

Naast de workshopskunnen leerlingen ook een kijkje nemen op de hogeschool. De VR Experiencevan HVHL(www.hvhl.nl/vrexperience) is sinds februari beschikbaar voor iedereen met interesse in een hbo-opleiding. Met de VR-Experience bepaalt de leerlingzelf de looproute op de locatiesvan Hogeschool Van Hall Larenstein. Onderweg worden foto’s, films, leuke weetjes en audiofragmenten uitgeserveerd. De innovatieve toevoeging zijn de live 360 graden video’s. Anita van Mierlo, projectleider voorlichting bij HVHL: “Terwijl je letterlijk rondkijkt hoor en zie je de docent in die ruimte staan. Het is alsof je de docent letterlijk tegen het lijf loopt. Met de VR Experience beleef je HVHL alsof hetlevensechtis.”

Sfeer proeven bij NHL Stenden

NHL Stenden heeft op de website van de Wegwijsdagen verschillende rondleidingsvideo’s van de locaties klaargezet. De leerlingen krijgen zo een goed beeldvan de verschillende schoolgebouwenen wat de hogeschool hen kan bieden. Ook kunnen leerlingen op het Instagram kanaal van NHL Stenden (@nhlstenden) livestreams terugkijken van rondleidingtours op de locaties Leeuwarden en Emmen