NHL Stenden en Officebooking zetten zich met ruimtemanagement-systeem in voor een optimaal ruimtegebruik op de hogeschool na corona

vrijdag 02 juli 2021

Studenten en medewerkers van NHL Stenden kunnen voortaan 24/7 vanaf elke plek zien hoe de actuele bezetting van studiewerkplekken, vergaderruimtes en lesruimtes binnen de hogeschool is. Dit gaat via een mobiele app en displays bij de ingangen van alle NHL Stenden locaties. Een zeer welkome innovatie met de verwachting dat vanaf het nieuwe studiejaar de lessen op de hogeschool weer als vanouds geroosterd mogen worden en het drukker wordt. “Deze techniek is niet alleen in het leven geroepen om studenten en medewerkers real time te laten zien waar zij nog een rustige studie/werkplek kunnen vinden. We kunnen als hogeschool ook zorgen voor een optimaal ruimtegebruik en kunnen het openbaar vervoer zelfs vragen aan te sluiten bij de druk bezette tijden.”, zegt Mathijs Rutten, Directeur Facility Management van NHL Stenden Hogeschool.

Officebooking

Nauwkeurige meting zonder de locatie van een persoon te herleiden

Verschillende meetmogelijkheden worden ingezet om tot een betrouwbaar beeld van de bezetting te komen. Door middel van bewegingssensoren wordt het gebruik van een ruimte gemeten. Een koppeling met de reserveringsprogramma’s binnen NHL Stenden, Outlook en Topdesk, laat zien of een ruimte gereserveerd is. En met de Peoplecounter wordt op basis van het totaal aantal ingelogde gebruikers per access point van het wifinetwerk, de bezetting van de ruimtes in de buurt van zo’n access point geteld. Er worden geen gegevens vastgelegd van mobiele apparaten, zoals MAC of IP-adressen.

Samenwerking NHL Stenden en Officebooking

In 2017 is de samenwerking tussen beide partijen tot stand gekomen en is het RMS gefaseerd in gebruik genomen. NHL Stenden was op zoek naar een systeem dat kon laten zien in welke mate de beschikbare studiewerkplekken, vergaderruimtes en lesruimtes binnen alle locaties worden gebruikt. Met aan de ene kant als doel de studenten en medewerkers hier inzage in te geven en aan de andere kant eventueel ruimtegebrek in kaart te brengen. In vier jaar tijd is het RMS geoptimaliseerd, waarbij corona het belang nog groter heeft gemaakt en een belangrijke rol heeft gespeeld in de informatiebehoefte van vandaag: een nóg nauwkeurigere meting en duidelijkere presentatie.