NHL Stenden haalt Erasmus+ subsidie van €5 miljoen binnen voor internationale uitwisseling

dinsdag 14 juli 2020

NHL Stenden Hogeschool maakt samen met zeven andere Europese onderwijsinstellingen onderdeel uit van het RUN-EU consortium. Samen haalden zij een Europese subsidie van 5 miljoen euro binnen om studenten en docenten meer internationale mogelijkheden te bieden. Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden, is erg blij met de subsidie. “We vinden internationale ervaring ontzettend belangrijk, voor onze studenten, medewerkers én ondernemers. Met de subsidie creëren we samen met onze partnerscholen nieuwe mogelijkheden. We gaan ons inzetten voor de wicked problems waar onze regio’s voor staan, zoals vergrijzing, leefbaarheid en circulariteit.”

De subsidie die de 8 hogescholen samen binnenhaalden is de zogeheten Erasmus+ subsidie, die zich richt op ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. De subsidie wordt toegekend aan projecten die de kennis van studenten en onderwijspersoneel vergroten door ze internationale ervaring op te laten doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeksproject waar studenten van scholen uit verschillende landen aan deelnemen. Of via stages of deelname aan programma’s die samen met externe partners worden aangeboden.

Regio profiteert van internationalisering

NHL Stenden werkt vanuit de zogeheten quadruple helix, waarbij onderwijs, bedrijfsleven, lokaal bestuur en sociale en culturele instellingen intensief samenwerken en de blik van de regio verbreden. Schaper: “Door krachten te bundelen in het RUN-EU consortium, kunnen we een flinke bijdrage leveren aan regionale thema’s zoals leefbaarheid, vergrijzing en braindrain. Met de Erasmus+ subsidie wisselen we niet alleen kennis uit, maar zorgen we ook voor waardevolle internationale ontmoetingen. Dit helpt ons om scherp te blijven en met andere ogen naar uitdagende vraagstukken uit onze regio’s te kijken.”

Krachtige samenwerking

RUN-EU staat voor Regional University of Europe. Het internationale consortium focust zich op regionalisering, een uniek thema voor soortgelijke samenwerkingsverbanden. De focus op de regio is wat alle partners in dit consortium bindt. Samen zetten zij zich in voor de uitdagingen waarvoor hun regio’s staan. De Provincie Fryslân is Associate Partner van NHL Stenden in het RUN-EU consortium naast Innovatiepact Fryslân, Circulair Friesland, Dutch Tech-Zone, Tourisme Collectief Friesland en CEW / WaterCampus. NHL Stenden kent drie zogeheten zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. Deelname aan RUN-EU helpt de hogeschool verder om te bouwen aan actuele thema’s vanuit een internationaal én regionaal perspectief.