NHL Stenden: “Het coronavirus wint terrein. We moeten onze aandacht niet laten verslappen.”

dinsdag 22 september 2020

De afgelopen dagen zijn enkele besmettingen met het coronavirus geconstateerd bij studenten van NHL Stenden Hogeschool. Uit de contactonderzoeken van de GGD komt naar voren dat er tot nu toe geen verspreidingsrisico binnen de muren van onze hogeschool is vastgesteld. Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool: “We zien dat het aantal besmettingen landelijk blijft stijgen. We betreuren het dat ook studenten en medewerkers van ons zijn getroffen door het virus. We mogen onze aandacht niet laten verslappen.”

Omdat bij jongeren het aantal coronabesmettingen flink toeneemt, is NHL Stenden in gesprek met verschillende partijen om een gezamenlijke voorlichtingscampagne vorm te geven. De hogeschool houdt haar studenten en medewerkers daarnaast voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. “We merken bijvoorbeeld dat er nu veel vragen zijn over wanneer je wel of niet naar onze gebouwen mag komen”, legt Schaper uit. “Daar besteden we in onze communicatie extra aandacht aan. Goede voorlichting is essentieel in de strijd tegen het coronavirus.”

Coronamaatregelen op de hogeschool

De recente besmettingen vonden plaats in persoonlijke kringen van de getroffen personen. De hogeschool onderhoudt goed contact met de betrokken studenten en naar omstandigheden gaat het goed met ze. De huidige besmettingen hebben geen directe impact op de hoeveelheid colleges die de hogeschool op haar locaties aanbiedt. “We hebben goed nagedacht over manieren om drukte in onze gebouwen te voorkomen”, geeft Schaper aan. “De lestijden zijn zo ingericht, dat er zo weinig mogelijk studenten zich tussen de onderwijslokalen verplaatsen. Daarnaast hebben we in de roostering ook rekening gehouden met het voorkomen van drukte in het openbaar vervoer.”

Verantwoordelijkheidsgevoel

De introductieperiode van het nieuwe studiejaar, die de afgelopen weken plaatsvond, is goed verlopen. Vooral voor eerstejaars studenten is deze eerste kennismaking met het studentenleven een belangrijk moment. Schaper: “Midden in de zomervakantie kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan met betrekking tot de introducties. Onze medewerkers en studenten kwamen snel in actie om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen. Tijdens de introductieactiviteiten nam iedereen de richtlijnen ook zeer serieus. Datzelfde verantwoordelijkheidsgevoel zien we terug bij de studenten en medewerkers die onze fysieke locaties bezoeken. Dat geeft ontzettend veel vertrouwen.”