NHL Stenden hijst mensenrechtenvlag op internationale dag van de mensenrechten

woensdag 09 december 2020

Op donderdag 10 december zal bij NHL Stenden Hogeschool voor het eerst de mensenrechtenvlag worden gehesen. De mensenrechtenvlag is ontworpen in Friesland door het meldpunt voor discriminatie Tumba en zal die dag door het hele land te zien te zijn. De locaties van NHL Stenden in Leeuwarden, Emmen en Groningen hijsen de vlag, met speciale aandacht van pabo-studenten.

nhl_stenden_hijst_mensenrechtenvlag_op_internationale_dag_van_de_mensenrechten

Het thema mensenrechten blijft een actueel en belangrijk thema om met elkaar over in gesprek te blijven, vinden ze ook op de pabo opleidingen van NHL Stenden. “We hebben allemaal de neiging om ons te identificeren met de mensen die op ons lijken. Het onderwijs is bij uitstek de plek om mensen te ontmoeten die anders zijn dan wij. We leren dat verscheidenheid van waarde is. Door de mensenrechtenvlag te hijsen, bieden we aandacht aan datgene wat ons over al die verschillen heen verbindt. Dat we allemaal mens zijn. Ieder met zijn eigen dromen, eigen perspectief en eigen waarden”, aldus Jantine Kuijpers, Academiedirecteur Primair Onderwijs NHL Stenden Hogeschool.

Mensenrechtenvlag hijsen

In Leeuwarden zal om 9.00 uur de mensenrechtenvlag gehesen worden met leerlingen van basisschool De Leeuwarder Schoolvereniging samen met docenten en studenten van de pabo. Op de pabo in Emmen is er een gastcollege en een debat over het thema mensenrechten en zullen studenten en docenten om 13.30 uur de vlag hijsen. Ook in Groningen is er vanuit de pabo deze dag speciale aandacht voor het thema mensenrechten, zij zullen met studenten om 10.00 uur de mensenrechtenvlag hijsen. Op de locaties in Assen, Meppel en Terschelling is de mensenrechtenvlag ook te zien. 

Inclusiviteit

NHL Stenden Hogeschool maakt zich als internationale community hard voor een eerlijke samenleving waarin inclusiviteit de norm is en die elke vorm van onrecht, discriminatie, racisme en geweld veroordeelt.