NHL Stenden scoort goed bij studenten met een beperking

woensdag 19 september 2018

Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden scoort relatief goed bij studenten met een functiebeperking. Dat staat in het jaarrapport van het Handicap + Studie Expertisecentrum. Van de 'grote' hogescholen (met meer dan 700 studenten met een lichamelijke beperking) scoort alleen Windesheim in Zwolle beter dan NHL Stenden.

nhl_gebouw_foto_omrop_fryslan

Foto: Omrop Fryslân, Onno Falkena

De studenten met een functiebeperking werd gevraagd naar hun oordeel op negen onderdelen. Daarbij ging het onder andere over de voorlichting over het studeren met een beperking, het begrip van docenten en andere studenten, de begeleiding en de aanpassing van het onderwijs en tentamens.

Er zijn maar drie grote hogescholen in Nederland die beter scoren dan het gemiddelde. Daar is NHL Stenden dus één van. In de onderstaande tabel zijn de scores van NHL Stenden terug te kijken. De scores in het onderzoek zijn op een schaal van vijf.

Score van NHL Stenden

Voorlichting 3,09
Intake 3,22
Begrip studenten 3,42
Begrip docenten 3,66
Kennis docenten 3,36
Begeleiding 3,16
Aanpassing onderwijs 3,54
Aanpassing tentamens 3,54
Digitale toegang 3,79

De negen onderwerpen waar de studenten over werden ondervraagd:

  1. Voorlichting: de voorlichting en informatievoorziening over het studeren met een functiebeperking
  2. Intake: de opvang die de opleiding biedt bij de start van de studie
  3. Begrip studenten: de mate waarin andere studenten begrip hebben
  4. Begrip docenten: de mate waarin docenten begrip hebben
  5. Kennis docenten: de mate waarin docenten en medewerkers kennis van zaken hebben, zodat ze adequaat met de functiebeperking kunnen omgaan
  6. Begeleiding: de speciale begeleiding tijdens de studie
  7. Aanpassing onderwijs: de aanpassingen die de opleiding biedt
  8. Aanpassing tentamens: de aanpassing in toetsing die de opleiding biedt
  9. Digitale toegang: de digitale toegankelijkheid van de opleiding of instelling
Heb je vragen, opmerkingen of een aanvulling op het studeren met een functiebeperking, dan horen we dat natuurlijk graag. Neem daarvoor contact op met het decanaat via decanaat@nhlstenden.com.