NHL Stenden tevreden met Inspectierapport Qatar

vrijdag 06 november 2020

Vandaag heeft de Onderwijsinspectie het rapport over het onderwijs in Qatar openbaar gemaakt. De conclusie van het herstelonderzoek luidt dat NHL Stenden voldoet aan de eisen in de wet- en regelgeving aangaande het onderwijs in het buitenland, de toelating van studenten uit Qatar en de rol van de examencommissies.

Bestuursvoorzitter Erica Schaper: “Wij kijken terug op een zorgvuldig proces dat onder meer heeft geleid tot een herijking van de wijze waarop NHL Stenden internationalisering vorm en inhoud geeft. Dat hebben we gedaan omdat de kwaliteit van ons onderwijs buiten kijf moet staan. Wij zijn dan ook verheugd met de conclusie dat NHL Stenden voldoet aan de eisen in de wet- en regelgeving aangaande het onderwijs in het buitenland inclusief de toelating van studenten uit Qatar, het verlenen van vrijstellingen en de rol van de examencommissies.“

Hiermee is de kous af voor de Inspectie, de praktische uitwerking wordt na een jaar in een overleg tussen Inspectie en onderwijsinstelling besproken.

Het inspectierapport tref je hier aan.