Nieuwe rolmodellen in Friesland en Europa

dinsdag 06 oktober 2020

Start van twee projecten voor meer sociale inclusie, gelijke kansen in het onderwijs en duurzaam en toekomstbestendig ondernemerschap

nieuwe_rolmodellen_in_friesland_en_europa

Het ontdekken van nieuwe rolmodellen in Friesland en Europa: dat is het gezamenlijke thema van twee innovatieve projecten van MentorProgramma Friesland. Alle seinen staan op groen, dus we kunnen van start!
Samen met 9 Europese partners gaan de projecten ‘Value and Future’ en ‘Mentor Your Future’ de komende drie jaar strategische partnerschappen vormen. De focus van de activiteiten ligt op ethisch ondernemendheid, rolmodellen en studentmentoring met studenten in het mbo en hbo.

De projecten worden mede mogelijk gemaakt door het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

Mentor Your Future

Bij Mentor Your Future staat sociale inclusie centraal, gelijke kansen in het onderwijs. Een belangrijke rol is hierin vastgelegd voor de huidige hbo-studenten. Hun rolmodelschap kan er toe bijdragen dat andere jongeren zich bewuster worden van hun eigen kansen binnen het onderwijs. Zo ontstaat het leren van elkaar. Hun eigen ervaringsverhaal kan andere jongeren ook motiveren om door te leren.

Partners zijn 5 universiteiten en ngo’s in Frankrijk, Bulgarije, Cyprus, Spanje en Duitsland.

Value and Future

Value and Future focust op ethisch ondernemerschap bij studenten, geïnspireerd en begeleid door rolmodellen uit het bedrijfsleven. Het gaat om duurzaam, toekomstbestendig ondernemerschap, dat gebaseerd is op ethiek en waarden. Studenten gaan de dialoog aan met ondernemers, docenten en met elkaar over morele dilemma’s. Het project is een samenwerking met 5 roc’s, universiteiten en ngo’s uit Cyprus, Duitsland, Spanje, Litouwen en Griekenland.

MentorProgramma Friesland is een samenwerkingsverband van ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het programma koppelt studenten van de kennisinstellingen aan rolmodellen uit het bedrijfsleven en vervolgstudies.

Mentoring is een vorm van coaching en netwerken. Het is leren van de successtrategieën van een ander, op basis van erkenning en herkenning.