Nieuws en achtergrond: Omscholers geven zorgorganisaties lucht in coronatijd

vrijdag 23 oktober 2020

Met het groeiende tekort aan professionals in de zorg zijn zorginstellingen en ziekenhuizen driftig op zoek naar goed geschoolde verpleegkundigen. De uitbraak van de tweede coronagolf maakt de urgentie voor extra handen aan het bed nog groter. Te midden van al die alarmbellen is er echter ook goed nieuws: een baan in de zorgsector blijkt immens populair bij omscholers.

"Als we niet snel ingrijpen, gaat dat ten koste van de zorgkwaliteit", waarschuwde SER-voorzitter Mariëtte Hamer in juni voor het snel toenemende tekort aan zorgverleners. Waar er op dit moment zo'n 1,4 miljoen mensen in de zorg werken, schat de SER in dat er in 2040 meer dan 2 miljoen zorgprofessionals nodig zijn. Een mooi moment dus om de overstap te maken, wanneer je tijdens de coronacrisis werk zoekt. En dat is precies wat ze bij de flexopleiding Verpleegkunde van NHL Stenden Hogeschool merken.

Van gastheer tot steward

"Het aantal aanmeldingen voor onze HBO-V Flex opleiding is dit jaar met 50% gestegen", vertelt Bram van der Graaf, teamleider HBO-V Flex bij NHL Stenden Hogeschool. "Het zijn niet alleen mensen die graag hoger opgeleid wil worden, wij merken juist ook interesse vanuit omscholers, die door de coronacrisis hun baan kwijt zijn geraakt of überhaupt van betekenis willen zijn. Van mensen uit de horeca tot stewards uit de luchtvaartsector; uit alle sectoren tonen mensen interesse voor de opleiding. Ik merk dat veel mensen de overstap overwegen vanuit de passie om iets voor hun medemens te doen."

Niets zo normaal als verandering

Daarnaast drukt het coronavirus ons met de neus op de feiten dat in de zorgwereld niets zo normaal is als verandering. "De zorg is continu in beweging en vraagt van onze verpleegkundigen en verzorgenden dat ze razendsnel inspelen op nieuwe ontwikkelingen", beaamt Francisca Papma, voorzitter van de Verpleegkundigen en Verzorgenden Advies Raad (VVAR) van de Antonius Zorggroep. "Vandaar dat we al jaren inzetten op het stimuleren van professionele ontwikkeling van onze collega's."

De afgelopen jaren werkte de Antonius Zorggroep vanuit het programma Verpleegkundigen Aan Zet aan het opleiden van eigen medewerkers. "Aanleiding was de landelijke discussie over het invoeren van de wet om onderscheid te maken tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen", legt Papma uit. "Nadat de landelijke politiek besloot om dit idee even te laten rusten, hebben wij besloten om het thema functiedifferentiatie los te laten en juist in te steken op het versterken van verpleegkundig leiderschap en het vergroten van kennis en kunde. In drie jaar tijd hebben diverse mbo-collega’s met succes de HBO-V flexopleiding gevolgd naast hun dagelijkse werkzaamheden."

Het goede voorbeeld

Eén van die collega’s is wijkverpleegkundige Liza Bleeker, die op 22 oktober haar HBO-V diploma in ontvangst mocht nemen. "Het meest fijne aan de flexopleiding vond ik dat ik zelf in de hand had wat ik moest doen, waardoor ik mijn eigen tempo en studiebelasting kon bepalen. Naast een vaste contactdag per week, kon ik via modules mijn eigen leerroute bepalen. Wanneer we op de werkvloer met een bepaald thema bezig waren, zorgde ik dat mijn lesmodule daar op aansloot. Zo kon ik me de stof nog beter eigen maken, omdat ik het meteen in de praktijk kon toepassen. Deze manier van studeren is mij erg goed bevallen."

Zelf aan het roer

Om zorgprofessionals zo goed mogelijk te ondersteunen bij de combinatie van werken en leren, biedt NHL Stenden Hogeschool sinds 2016 flexibel onderwijs aan. "De kracht is dat studenten zelf hun studieritme, studievolgorde en studiebelasting kunnen bepalen, zodat de studie perfect aansluit op het werk”, vertelt Bram van der Graaf. “Zeker in deze tijd, waarin we helpende handen absoluut niet kunnen missen, is dat essentieel.”

Ook bij de Antonius Zorggroep is al het verpleegkundig en verzorgend personeel op dit moment onmisbaar. "Het is niet zo dat we alleen nog maar hbo'ers nodig hebben", verduidelijkt Francisca Papma. "We willen werknemers die een voortrekkersrol willen pakken, graag ondersteunen om zich in het verpleegkundig leiderschap te ontwikkelen. Vaak wordt nog gedacht dat je dan een vergadertijger wordt. Terwijl het er juist om gaat dat je op de werkvloer een aanjagersrol op je neemt: de nieuwste richtlijnen toepast in je werk, kritisch bent op hoe zaken gaan en zelf het initiatief neemt."

Bij twijfel altijd doen

Voor mensen die nog twijfelen over een carrièreswitch in de zorg heeft Bram van der Graaf dan ook maar één advies. “Bij twijfel altijd doen. De thuiszorg, verpleeghuiszorg, de GGZ of het ziekenhuis: afgestudeerde HBO-V studenten kunnen op heel veel verschillende plekken direct aan de slag in een zeer diverse en uitdagende werkomgeving.”

moeder_en_dochter_liza_en_kirsten_ontvingen_vanmiddag_samen_hun_diploma_voor_de_opleiding_verpleegkunde.jpg

Zo moeder zo dochter

Dat de liefde voor de zorg in de familie kan zitten, bewijzen Liza en Kirsten Bleeker. Moeder en dochter ontvingen donderdag 22 oktober tegelijkertijd hun HBO-V diploma. Een bijzonder familiemoment. Kirsten: "De afgelopen jaren zaten we bijna ieder weekend aan de keukentafel om samen te leren. We konden elkaar goed ondersteunen: ik heb iets meer kennis van digitale zaken, mijn moeder heeft veel meer praktijkkennis."

Deze gezamenlijke studiesessie zijn nu letterlijk en figuurlijk van tafel. Kirsten gaat met haar HBO-V diploma op zak per direct aan de slag als verpleegkundige in de flexpool van het Antonius Ziekenhuis in Sneek, Liza is klaar om een leidinggevende rol op zich te nemen in haar vertrouwde thuiszorgomgeving. Vol passie steken ze de handen uit de mouwen om hun steentje bij te dragen tijdens de coronacrisis. Liza: "De keukentafel wordt nu de plek om onze verhalen en ervaringen als kersverse collega's te delen."

Ben jij geïnspireerd door het verhaal van Liza en Kirsten? Bezoek onze online Infoavond Werken & Studeren op dinsdag 17 november als je meer wilt weten over deeltijd- en duale opleidingen, cursussen en leergangen. Of onze online Open Dag op 10, 11 of 12 november als je meer wilt weten over onze voltijdopleidingen.
Meer nieuws