Noordelijke onderwijsinstellingen bieden samen het programma Cybersafety

donderdag 12 september 2019

Als werknemer ontvang je een e-mail van de directie over de nieuwe onkostenvergoeding met daarin het verzoek je gegevens te verifiëren. Je klikt op de link en het blijkt een virus te zijn die direct op je device wordt geïnstalleerd. IT Academy Noord-Nederland – onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en ROC Friese Poort bieden nu een interactieve opleiding om er voor te zorgen dat medewerkers meer zicht krijgen op Cybersafety.

De opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity is ontwikkeld voor opdrachtgevers in Noord-Nederland. Bijzonder aan deze opleiding is, dat deze is ontstaan door samenwerking tussen de noordelijke onderwijstellingen (mbo en hbo). Het programma zorgt voor digitaal bewustzijn en  digitale weerbaarheid bij medewerkers van organisaties.   

Piek in cybercrime nog niet voorbij

Het aantal gevallen van cybercrime groeit en cyber awareness blijft voor organisaties een actueel onderwerp. Met de opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity spelen de drie noordelijke kennisinstellingen in op de behoefte van organisaties in Noord-Nederland. Gezamenlijk zetten ze onderzoekers, docenten, studenten en online leermiddelen in voor dit traject. Met als doel een duurzame gedragsverandering op het gebied van Cybersafety.

Medewerkers én studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde en de onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden, ROC Friese Poort Cyber@Work en IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, werken samen om het programma tot stand te laten komen.

Het ontwikkelen van de opleiding Awareness Cybersafety & Cybersecurity is een concreet voorbeeld van samenwerking tussen hogescholen en mbo uit Groningen, Drenthe en Friesland. Het is voor het eerst dat deze drie onderwijsinstellingen hun krachten bundelen, waarbij eenieder haar specifieke expertise inzet om de cyber awareness bij noordelijke organisaties te vergroten. Noord-Nederland profileert zich op deze manier als de kennisregio op het vlak van Cybersafety.