Reactie NHL Stenden op artikel NRC

woensdag 13 februari 2019

In de NRC van vandaag staat een artikel over Stenden University Qatar. Het artikel is geschreven door onderzoeksjournalist Merijn Rengers.

De onderwerpen die in het artikel worden besproken dateren uit de periode 2011 – 2017. De toenmalige leiding van Stenden heeft iedere klacht onderzocht. Onder meer onder leiding van het onafhankelijke bureau Hobéon. Ook is de kwaliteit van het onderwijs extern getoetst door Netherlands Quality Agency (NQA) en THE-ICE. Er is op signalen steeds geacteerd en verbetersuggesties zijn opgepakt. Daar is zorgvuldig op toegezien.

De inhoud van het artikel is suggestief en er wordt ook voorbijgegaan dat er in alle gevallen meteen is gehandeld.  De koppen van de NRC worden niet door feiten gedragen. Er zijn geen onterechte diploma’s aan buitenlandse studenten uitgedeeld. Het onderwijs- en examenreglement, het les- en toetsprogramma, de externe toetsing van scripties en van het eindniveau zijn hetzelfde als in Nederland. De studenten uit Qatar studeren verplicht een jaar in Nederland.

We bieden met onze samenwerkingspartner op deze kleine vestiging goed onderwijs aan, dat aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet. Onderwijs dat inspeelt op de vraag vanuit het werkveld. Dit biedt onze studenten op het gebied van hospitality, tourism en international business een belangrijke ervaring in het Midden-Oosten en een goede start op de arbeidsmarkt.

De Inspectie onderzoekt de toelating en de toetsing van studenten naar aanleiding van een anoniem signaal. De Inspectie verwacht het eindrapport in de loop van het voorjaar gereed te hebben. Wij zien de bevindingen gezien de eerdere onderzoeken met vertrouwen tegemoet en staan open voor verdere verbeteringen. Wij houden ons aan het gebruik om tijdens een lopend onderzoek van de Inspectie niet inhoudelijk te communiceren.

Over NHL Stenden
NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De nieuwe hogeschool heeft ruim 24.000 studenten en 2200 medewerkers en heeft 12 vestigingen in binnen- én buitenland.

Stenden Universiteit Qatar telt circa 280 studenten en is een samenwerkingsverband tussen Al Rayyan International Education en NHL Stenden. Al Rayyan International Education draagt zorg voor de faciliteiten en NHL Stenden draagt zorg voor het onderwijs. Nederlandse studenten worden onder andere door de Grand Tour in de gelegenheid gesteld om leer- en werkervaring op te doen in het Midden-Oosten.

Met vriendelijke groet,
College van Bestuur

Erica Schaper
Jan van Iersel
Klaas-Wybo van der Hoek