Sinds 8 februari is NHL Stenden partner van Ik Ben Drents Ondernemer

maandag 08 februari 2021

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer is een initiatief van de provincie Drenthe om het midden- en kleinbedrijf in Drenthe een steuntje in de rug te bieden en zo bij te dragen aan de werkgelegenheid. Dit doet de provincie in samenwerking met verschillende partners in de vorm van webinars, workshops, advies (bijvoorbeeld in tijden van corona) en subsidieregelingen. Sinds 8 februari zijn ook wij NHL Stenden partner, net als alle 12 Drentse gemeenten, de gemeente Hardenberg, Hanzehogeschool Groningen, Drenthe College, Alfa-college en VNO-NCW/ MKB Noord. “Als ondernemende onderwijsinstelling leiden wij (toekomstige) ondernemers op in alle mogelijke richtingen en dragen daarmee bij aan de economische versterking van de verschillende Drentse regio’s”, aldus Marc Otto (lid CvB NHL Stenden).

Intentieverklaring partners Ik ben Drents Ondernemer

Dankzij de bredere samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden, worden ondernemers in Drenthe nog beter ondersteund. Zo heeft de bundeling van activiteiten, kennis en advisering geresulteerd in één gezamenlijk loket waar de ondernemer terecht kan voor ondersteuning. Met behulp van de extra partners wordt (nog) meer ingezet op slimme en innovatieve oplossingen voor actuele vraagstukken zoals digitalisering, impact ondernemen en de overgang naar de groene economie.

Het programma Ik Ben Drents Ondernemer wordt doorontwikkeld, zodat deze kan blijven voldoen aan de wensen van de ondernemer. De activiteiten vinden plaats in Drenthe en de Dutch TechZone regio. Meer informatie is te vinden op ikbendrentsondernemer.nl.