Studentadviseur CvB op bezoek bij minister OCW

woensdag 06 februari 2019

Ceren Wit, Studentadviseur van het College van Bestuur, heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze was daar op uitnodiging van minister Ingrid van Engelshoven om te spreken over haar functie en studentenwelzijn, een belangrijk thema voor Wit. Aanleiding voor de minister om in gesprek te gaan met de studentadviseur was een artikel van Science Guide waarin ze uitleg geeft over haar rol en over de invulling van de functie.

ceren_minister

Als studentadviseur neemt Ceren twee keer per week zitting tijdens vergaderingen van het College van Bestuur. Een student die proactief meedenkt met het bestuursorgaan is niet alledaags, zag ook de minister en daarom nodigde ze Wit uit om langs te komen. "De minister was geïnteresseerd in de rol van studentadviseur en ik zag dit als unieke kans. Ik had een aantal punten opgeschreven die ik graag met haar wilde bespreken en dat heb ik gelukkig ook kunnen doen. We hebben het bijvoorbeeld gehad over mentale belemmeringen zoals autisme en faalangst maar ook zaken als depressie en mantelzorg zijn besproken. Het was een heel fijn gesprek waarbij de minister belangstelling toonde en er ook echt wisselwerking was tussen haar en mijn perspectief", aldus Ceren. 

Studentwelzijn is een thema dat Ceren Wit nauw aan het hart gaat. "Binnen NHL Stenden Hogeschool hebben we er voor kunnen zorgen dat Studentwelzijn een aparte categorie geworden is op het gebied van de kwaliteitsafspraken van de hogeschool. Ook andere hogescholen zijn steeds vaker bezig met het thema functiebeperkingen. Het fijnst vond ik dat ik in het gesprek met de minister ook echt merkte dat ze oprecht geïnteresseerd was in hoe wij hier bij NHL Stenden mee omgaan."