Studenten NHL Stenden winnen LC Awards 2019

donderdag 13 juni 2019

Woensdagavond 12 juni werden de LC Awards uitgereikt voor de beste scriptie in de categorie mbo, hbo, master. Deze zevende editie van de LC Awards vond plaats in het hoofdgebouw van de Leeuwarder Courant. We zijn trots op alle NHL Stenden studenten die meededen, maar in het bijzonder op Gerbrich Kaastra en Jolanda Verhoef. Zij wonnen namelijk de LC Award in de categorie hbo en master.

winnaars_lc_awards_2019

De beste master en hbo scriptie

De LC Award in de categorie hbo ging naar Gerbrich Kaastra. Gerbrich is tweedejaarsstudent aan de opleiding Chemie en van jongs af aan al geïnteresseerd in scheikunde en plastic. Niet gek dat ze voor deze opleiding koos waarbij ze tegenwoordig dagelijks in het lab van Van Hall Larenstein te vinden is en proeven doet met het recyclen van polyethyleentereftalaat, oftewel PET. De jury vond Gerbrich gepassioneerd en zag de relevantie van haar scriptie over dit onderwerp.

De jury zag diezelfde passie terug in de scriptie van Jolanda Verhoef. Jolanda deed de master Pedagogiek en richtte zich in haar scriptie op het inzetten van de filosofische dialoog als burgerschapsinstrument. Het doel is dat kinderen in de klas de dialoog met elkaar aangaan aan de hand van een centrale vraag. Ter ondersteuning heeft Jolanda een ‘filosofische vloermat’ ontwikkeld. De symbolen die op die vloermat staan, kunnen zorgen voor verdieping in het gesprek. Met deze scriptie sleepte Jolanda de LC Award binnen in de categorie master.

Namens heel NHL Stenden gefeliciteerd met deze prijs!