Terug naar kantoor of zijn we nog lang niet thuiswerk-moe?

maandag 15 maart 2021

Een versgemalen bonenkoffie uit je eigen apparaat, nog één keer die snoozeknop indrukken of een wasjes draaien tussendoor; klinkt zo gek nog niet dat thuiswerken. Na bijna een jaar zou je zelfs kunnen zeggen dat we er min of meer bedreven in raken. Dat we ons plekje in huis gevonden hebben. Maar is dat wel zo? Vinden we onze weg in het werken aan de keukentafel of zijn we zo langzamerhand thuiswerk-moe?

“Die vraag is niet zomaar te beantwoorden. Hoe goed het thuiswerken je afgaat is afhankelijk van je persoonlijkheid, voorkeuren en thuissituatie. Heb je kinderen, dan moet je meer balanceren tussen school en thuis. Ben je alleen, dan raak je eerder in een sociaal isolement”, vertelt Aleid Brouwer lector Betekenisvol Ondernemen aan NHL Stenden. In samenwerking met lector Jacqueline Rietveld en docent onderzoeker Djoerd Hiemstra, vroeg zij duizend studenten en docenten hoe het thuiswerken hen vergaat. “De resultaten van het onderzoek gelden in zeker mate ook voor andere beroepen, waarbij medewerkers het kantoor hebben ingeruild voor de keukentafel.”

Digitale introverten in voordeel

Ben je introvert, dan is de kans groot dat je meer voordeel hebt van thuiswerken dan je extroverte collega’s. De wat meer uitbundige onder ons missen de gezelligheid en het praatje bij de koffieautomaat. Ben je redelijk handig met digitale middelen? Ook dan kun je meer voordeel ervaren van thuiswerken dan je collega’s die dat niet zijn. “Als je digitaal niet echt onderlegd bent, vraagt het online organiseren van je werk best wat inspanning.” Digitaal presenteren, praten terwijl de mute knop aanstaat of staren naar een donker scherm, het kwam dit jaar allemaal voorbij. Docent Jurjen Kingma kan dat laatste beamen. “Mijn studenten weten dat ik van hen verwacht dat ze actief meedoen tijdens de meeting. Anders gooi ik ze er online uit. Dat betekent ook, camera aan. Laatst zei een student, ‘Meneer Kingma ik kan even de camera niet aan doen want ik zit op mijn hometrainer.” Aleid: “Probeer de luisteraar echt interactief betrekken. Geef antwoord in de chat of bedenk een quizvraag.”

(Wo)mancave

Vrouwen blijken over het algemeen iets meer moeite te hebben met het schakelen en het vinden van een balans tussen werk en privé. Mannen hebben vaker een echte studeerkamer terwijl vrouwen het met de keukentafel moeten doen.“Dit komt omdat veel mannen voor corona vaak al een mancave in huis hadden die ze nu kunnen gebruiken als kantoorruimte”, vervolgt Aleid. “Maar er zijn ook genoeg vrouwen met een eigen ruimte.” Na een onstuimig begin aan de keukentafel heeft een docente haar eigen womancave. “Mijn online carrière begon aan de keukentafel, tot mijn studerende dochter thuiskwam. Toen liepen er ineens hongerige pubers met tosti’s door het beeld. Nu heb ik boven een eigen kamertje en een microfoon om podcasts op te nemen.” Aleid: “Het is verstandig om werk en privé zo min mogelijk door elkaar te laten lopen. Een kantoor boven of een hoekje in de slaapkamer zorgt voor een gevoel van productiviteit en minder stress.” Geen eigen plek? Een letterlijke fysieke afscheiding maken met een gordijn kan ook helpen.

Meer autonomie minder stress

Dus met een eigen kantoor een introverte persoonlijkheid en een beetje digitale kennis kunnen we dit nog wel even uithouden? “We zijn wel positiever gaan denken over het thuiswerken, maar niet over continu en gedwongen thuiswerken. We zien daarnaast ook meer stressklachten, verzuim en rug- en hoofdpijn. Dit zie je vooral bij mensen die weinig autonomie in hun werk ervaren. Als je een baan hebt die je makkelijk kunt indelen in je eigen uren dan heb je daar minder stress van. Een docent kan dat bijvoorbeeld niet, die moet onderwijs geven op het moment dat de eigen kinderen onderwijs moeten krijgen. Dat levert stress op.” Gelukkig zijn er manieren om stress te verlagen, de Hersenstichting geeft zeven tips die hierbij kunnen helpen. Aleid: “En zorg voor een ergonomisch goed ingerichte werkplek en de juiste werkhouding, dat scheelt een hoop rug- en hoofdpijnklachten.”

Wandelgesprek

Die eigen versgemalen koffie smaakt misschien heerlijk maar voor de extroverten blijft het eenzaam om hem alleen te drinken. Hoe ervaar je minder eenzaamheid en meer productiviteit? Aleid: “Ga in overleg met je leidinggevende om te kijken of er mogelijkheden zijn om meer in contact te raken met collega’s. Bijvoorbeeld een wandelgesprek of -meeting. Elkaar gewoon eens opbellen zonder dat je een afspraak hebt. En wat ook helpt: doe alsof je echt op je werk bent. Kleed je leuk aan, doe een lippenstiftje op, trek je schoenen aan en kam je haren. Dat maakt je echt een stuk productiever.”

Meer weten?

Wil jij meer lezen over de onderzoeken van het lectoraat Betekenisvol Ondernemen of in contact komen met Aleid? Neem dan een kijkje op deze pagina.